خانه :: اساتید :: اخبار
 Banner Slider Demo - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code

--

--

--

--

آمار سايت

    بازديد امروز: 131
    بازديد ديروز: 190
    بازديد کل: 559502
بروزرسانی: 24-11-1400
مدیران گروه

مدیر گروه مهندسی عمران
+98 24 3305 4206:تلفن
arjmandi[at]znu.ac.ir:پست الکترونیکی

 

مدیر گروه مهندسی برق
+98 24 3305 4071:تلفن
bayat.farhad [at] znu.ac.ir:پست الکترونیکی

 

مدیر گروه مهندسی مکانیک
+98 24 3305 4146:تلفن
khavasi[at]znu.ac.ir :پست الکترونیکی

 

مدیر گروه مهندسی معماری
+98 24 3305 4746 :تلفن
mbagheri[at]znu.ac.ir :پست الکترونیکی

 

مدیر گروه مهندسی کامپیوتر
+98 24 3305 2613 :تلفن
meghdadi[at]znu.ac.ir :پست الکترونیکی

 

مدیر گروه مهندسی نقشه برداری
+98 24 3305 2289 :تلفن
javadnia[at]znu.ac.ir :پست الکترونیکی

 

 

مديرگروه مهندسی معدن
+98 24 3305 4022 :تلفن
+98 24 3228 4339 :فاکس
f.samiminamin[at]znu.ac.ir :پست الکترونیکی

 

 

مدیر گروه مهندسی شیمی
+98 24 3305 4026 :تلفن
mmaleki[at]znu.ac.ir:پست الکترونیکی

 

 

مديرگروه هنر
+98 24 3305 :تلفن
abolfazli.masood[at]znu.ac.ir :پست الکترونیکی
 

 

مدیر گروه مهندسی مواد
+98 24 3305 4348:تلفن
tohidifar[at]znu.ac.ir:پست الکترونیکی

بازدید امروز: 4