بروزرسانی: 15-6-1401
آزمایشگاه فشارقوی

سرپرست آزمایشگاه شماره تماس ایمیل
دکتر سید هادی حسینی 02433052763 hhosseini[at]znu.ac.ir
دکتر حسن رضا میرزائی 02433054211 hr.mirzaei[at]znu.ac.ir

تجهیزات تست آزمایشگاه فشار قوی

 

نمای بیرونی آزمایشگاه

سیستم تست ولتاژ ضربه صاعقه و کلیدزنی

سیستم تست ولتاژ ضربه صاعقه و کلیدزنی

سیستم تست ولتاژ فشار قوی متناوب 

سیستم تست ولتاژ فشار قوی مستقیم 

سیستمهای ثبت و کنترل تجهیزات HVAC، HVDC و تخلیه جزئی

تپ چنجرهای زیربار

کلیدهای فشار قوی 20kV

سیستم تست ورقهای هسته مغناطیسی

بوشینگ 63kV

بوشینگ 20kV جریان بالا

زنجیر مقره و یراق آلات خطوط برق فشارقوی، سیم پیچ ترانسفورماتور خشک

بازدید امروز: 2


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-