خانه :: اساتید :: اخبار

آمار سایت

بازديد امروز: 6
بازديد ديروز: 96
بازديد کل: 26413
بروزرسانی: 12-2-1400
توزیع اعضای هیات علمی به تفکیک گروه و وضعیت استخدامی

گروه پیمانی رسمی آزمایشی رسمی قطعی قرارداد مشاوره طرح سربازی
بيوتكنولوژي 1 2 0    
مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 1 1 11    
علوم دامي 0 6 7    
ترويج،ارتباطات و توسعه روستايي 1 3 6    
باغباني 1 4 5    
گياهپزشكي 1 2 6    
خاكشناسي 0 5 4    
آب 2 3 4    
علوم وصنايع غذايي 2 2 2    
آمار 1 2 3    
شيمي 5 12 14    
زيست شناسي 3 5 5    
فيزيك 3 8 12    
رياضي 0 5 15    
زمين شناسي 3 2 6    
علوم محيط زيست 0 3 1    
حقوق 1 1 2    
زبان وادبيات فارسي 1 1 6    
جغرافيا 4 3 8    
فلسفه 2 1 4    
علوم ورزشي 3 1 5    
مديريت و حسابداري 3 1 7    
زبان انگليسي 4 1 3    
روانشناسي 1 3 4    
الهيات ـ تاريخ 0 2 5 1  
معارف اسلامي 3 2 2    
اقتصاد 0 3 0    
مواد 2 1 3    
عمران 4 10 7    
معماري 1 1 4    
برق 8 8 14   1
مكانيك 7 3 10    
كامپيوتر 2 4 4    
نقشه برداري 2 2 2   1
معدن 3 2 2    
مهندسي شيمي 5 3      
هنر 2        
جمع 82 118 193 1 2

بازدید امروز: 4