خانه :: اساتید :: اخبار

آمار سایت

بازديد امروز: 3
بازديد ديروز: 2
بازديد کل: 683
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم)
تاریخ برگزاری 1401/04/06ساعت 15/30 مکان: سالن اجتماعات دانشکده کشاورزی (25-3-1401) ادامه خبر
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت اول)
تاریخ برگزاری 1401/3/24 ساعت 15/30 مکان: سالن سهروردی (24-2-1401) ادامه خبر
آگهي دعوت مجمع عمومي عادی به طور فوق العاده(نوبت دوم)
شركت تعاوني اعتبار کارکنان دانشگاه زنجان (5-6-1399) ادامه خبر
آگهي دعوت مجمع عمومي عادی به طور فوق العاده(نوبت اول)
شركت تعاوني اعتبار کارکنان دانشگاه زنجان (24-5-1399) ادامه خبر

آرشیو ماهانه اخبار

    -
    -
    -
    -