AfterLogic Webmail راهنمای استفاده از


۱.توضیحات کلی در رابطه با این ویمیل
۲.نمایش محتوای فایل ها
۳. دانلود پیوست ها به صورت فایل زیپ
۴. چگونه می توان ایمیل ها را جستجو کرد؟
۵. Files storage (فضای ذخیره سازی مجازی)
۱-۵.امکان به اشتراک گذاشتن فایل با دیگر کاربران ( محدودیت فرستادن فایل های بزرگتر به لیست های گروهی حل می شود)
۲-۵.امکان آسان کپی کردن فایل های الصاقی ایمیلتان به Files storage (فضای ذخیره سازی مجازی)
۳-۵.امکان الصاق آسان فایل های Files storage (فضای ذخیره سازی مجازی) به ایمیلتان
۶.چگونه می توان امکاناتی بیشتر از آنچه editor این وب میل دارد را داشت؟
۷.چگونه می توان از میزان فضای سهمیه خود مطلع شد؟
۸.توضیحاتی در مورد دفترچه آدرس ها (Contacts) .
۹.چگونه می توان دفترچه آدرس ها را از جایی دیگر به این ویمیل منتقل کرد؟
۱۰.چگونه می توان گروهی از آدرسها داشت؟
۱۱.چگونه می توان ایمیل های زمانبندی شده ارسال کرد؟
۱۲.چگونه می توان از ایمیل ها بکاپ گرفت ؟
۱۳.در قمست setting چه چیزهایی وجود دارد؟
۱-۱۳. Skin های متفاوت.
۲-۱۳. امکان ایجاد Identity های متفاوت
۳-۱۳.چگونه می توان پسورد خود را عوض کرد؟
۴-۱۳.چگونه می توان فلدر جدید ایجاد کرد؟
۵-۱۳. (فیلترینگ) آیا می توان تنظیماتی انجام داد تا ایمیل ها براساس دسته بندی خاص ( فرستنده ، موضوع و ...) به فولدر خاصی منتقل شوند؟
۶-۱۳.چگونه می توان Signature خود را ایجاد کرد؟
۷-۱۳.چگونه می توان شماره موبایل و آدرس ایمیل دوم خود را تغییر داد ؟
۸-۱۳.چگونه می توان چیدمان نمایش وبمیل را تغییر داد؟