تنظیمات اختصاص IP اتوماتیک به کامپیوتر


1.  کلید Start وبعد Control Panel را انتخاب کنید.

 

  1. وبعد  Network Connectionsرا دابل کلیک کنید.

 

 

 

  1. و بعد روی کارت شبکه ای که فعال و متصل میباشید Right Click کنید و گزینه ی Properties را انتخاب کنید.

 

 

 

  1. آنگاه روی Internet Protocol(TCP/IP) کلیک کنید وبعد  Propertiesرا انتخاب کنید.

 

 

 

  1. سپس دو گزینه ی Obtain an IP address automatically و Obtain DNS server address automatically را انتخاب کنید.و بعد کلید OK را بزنید.

 

 

  1. در پایان، کلید Close را بزنید . با انجام تنظیمات بالا، سرور DHCP به کامپیوتر شما یک IP غیر تکراری، بطور اتوماتیک اختصاص خواهد داد.