1. مشکلات مربوط به سامانه آموزش - گلستان
  2. مشکلات مربوط به سامانه تغذیه
  3. مشکلات مربوط به ورود به اینترنت
  4. سيستم ارائه و مديريت دروس
  5. نحوه تغییر پسورد اینترنت و ورود به سیستمهای سایت ها
  6. کدام دانشجویان میتوانند درخواست ایمیل نمایند
  7. میزان استفاده از اینترنت برای مقاطع تحصیلی
  8. گرفتن مقالات و استفاده از ژورنالها