آزمایشگاه زمین شناسی اقتصادی

آزمایشگاه زمین شناسی اقتصادی

نام آزمايشگاه به فارسي: زمین­شناسی اقتصادی

نام آزمايشگاه به لاتين: Laboratory of Economic Geology

گروه آموزشي: زمين‌شناسي

سال تأسيس: به­طور مستقل 1391

مسئول آزمايشگاه: دكتر حسین کوهستانی   کارشناس آزمايشگاه: ندارد
تلفن تماس: 02433054079
   شماره فكس: 02433054002

رشته‌هاي سرويس‌گيرنده از آزمايشگاه: زمين‌شناسي و معدن

اجراي عمليات آزمايشگاهي دروس: زمین­شناسی اقتصادی و کانه­نگاری

اهم زمينه‌هاي فعاليت: شناسایی ویژگی­های میکروسکوپی کانی­های معدنی با ميكروسكوپ

گزارشي از فعاليت‌هاي تحقيقاتي و آموزشي انجام­يافته و در حال انجام:                                                                                                  1- برگزاري دروس عملي زمین­شناسی اقتصادی و کانه­نگاری                                                                                                           2- انجام مطالعات کانه­نگاری طرح­های تحقیقاتی و پژوهشی

مدرسين آزمايشگاه

نام‌ و نام‌خانوادگي

درجه علمي

دکتر حسین کوهستانی

استاديار

دکتر قاسم نباتیان

استاديار

دکتر امیرمرتضی عظیم‌زاده

استاديار

امكانات و تجهيزات اصلي موجود

توضيحات

نام دستگاه به لاتين

نام دستگاه به فارسي

4 دستگاه

Transmitted and Reflected Light Polarizing Microscope

ميكروسكوپ پولاريزان انكساري- انعکاسی

1 دستگاه

Digital Microscope

دوربین دیجیتالی تهیه عکس­های میکروسکوپی