آزمایشگاه کانی شناسی کاربردی (فرآوری مواد معدنی)

آزمایشگاه کانی شناسی کاربردی (فرآوری مواد معدنی)

نام آزمايشگاه به فارسي: کانی­شناسی کاربردی (فرآوری مواد معدنی)  

نام آزمايشگاه به لاتين: Laboratory of Applied Mineralogy (Mineral Processing)

گروه آموزشي: زمين‌شناسي

سال تأسيس: به­طور مستقل 1387

مسئول آزمايشگاه : دكتر دكتر علی حاج ابوالفتح     کارشناس آزمايشگاه: ندارد
تلفن تماس: 02433054010
  شماره فكس: 02433054002  

رشته‌هاي سرويس‌گيرنده از آزمايشگاه: زمين‌شناسي

اجراي عمليات آزمايشگاهي دروس: پروژه­های تحقیقاتی تحصیلات تکمیلی

اهم زمينه‌هاي فعاليت: 1- طرح­های تحقیقاتی  2-پروژه­های کارشناسی ارشد

گزارشي از فعاليت‌هاي تحقيقاتي و آموزشي انجام يافته و در حال انجام:                                                                                1- انجام طرح تحقیقاتی تهیه مواد دندانی                                                                                                                                                          2- انجام پروژه­های تحقیقاتی کارشناسی ارشد گرایش پترولوژی

مدرسين آزمايشگاه

نام‌ و نام‌خانوادگي

درجه علمي

دکتر علی حاج ابولفتح

استاديار

امكانات و تجهيزات اصلي موجود

توضيحات

نام دستگاه به لاتين

نام دستگاه به فارسي

Chamber Furnace

کوره آزمایشگاهی

Electrical Mill

آسیاب برقی

Electrical Balance

ترازوی برقی

Binocular Microscope

ميكروسكوپ بیناکولار