کارگاه تهیه مقطع

کارگاه تهیه مقطع

نام كارگاه به فارسي: كارگاه تهيه مقطع

نام كارگاه به لاتين: Lapidary

گروه آموزشي: زمين‌شناسي

سال تأسيس: 1381

مسئول كارگاه: دكتر امیرمرتضی عظیم زاده    کارشناس کارگاه: حسین رستمی

تلفن تماس: 02433054078   شماره فكس: 02433054002  

رشته‌هاي سرويس‌گيرنده از آزمايشگاه: زمين‌شناسي، معدن، علوم محیط زیست

اهم زمينه‌هاي فعاليت:                        

1- تهيه مقاطع نازك سنگي و كانيايي براي دروسی نظير كاني‌شناسي، سنگ‌شناسي و فسيل شناسی

2- تهيه مقاطع نازک- صیقلی و صيقلي از كانه‌ها براي دروس زمين‌شناسي اقتصادي و کانه نگاری

3- تهيه برش‌هاي متفرقه از سنگ ها و كاني‌ها

گزارشي از فعاليت تحقيقاتي و آموزشي انجام يافته و در حال انجام:
تهيه مقاطع مورد نياز آزمايشگاه ها و طرح‌هاي پژوهشي

امكانات و تجهيزات اصلي موجود

توضيحات

نام دستگاه به لاتين

نام دستگاه به فارسي

1 دستگاه

---

دستگاه برش سنگ

1 دستگاه

---

دستگاه تهيه مقطع نازك

1 دستگاه

---

دستگاه صيقل مقاطع

1 دستگاه

Polarizing Microscope

ميكروسكوپ پولاريزان

1 دستگاه

Hot Plate

هات پليت

1 دستگاه

---

دستگاه لاشه بُر (کلوخه بُر)