کارگاه نمونه کوبی و خردایش سنگ

کارگاه نمونه کوبی و خردایش سنگ

نام كارگاه به فارسي: كارگاه نمونه­کوبی و خردایش سنگ

نام كارگاه به لاتين:

گروه آموزشي: زمين‌شناسي

سال تأسيس: 1391

مسئول كارگاه: دكتر امیرمرتضی عظیم زاده      کارشناس كارگاه: حسین رستمی

تلفن تماس: 02433054078   شماره فكس: 02433054002  

رشته‌هاي سرويس‌گيرنده از آزمايشگاه: زمين‌شناسي، معدن، علوم محیط زیست

اهم زمينه‌هاي فعاليت:

1- خردایش نمونه­های سنگ

2- آسیاب نمونه­ها برای آنالیزهای شیمیایی جهت استفاده در آزمايشگاه ICP

گزارشي از فعاليت تحقيقاتي و آموزشي انجام يافته و در حال انجام:
خردایش و سپس آسیاب نمونه ها برای استفاده در آزمایشگاه
ICP در این کارگاه انجام می شود.

امكانات و تجهيزات اصلي موجود

توضيحات

نام دستگاه به لاتين

نام دستگاه به فارسي

1 دستگاه

---

سنگ­شکن فکی

1 دستگاه

---

آسیاب