آزمایشگاه فتوژئولوژي و زمین­شناسی ساختماني

آزمایشگاه زمین شناسی اقتصادی

نام آزمايشگاه به فارسي: فتوژئولوژي و زمین­شناسی ساختماني

نام آزمايشگاه به لاتين: Laboratory of Photogeology and Structural Geology

گروه آموزشي: زمين‌شناسي

سال تأسيس: به­طور مستقل 1388

مسئول آزمايشگاه: خانم دکتر بیتا جاوید فخر   کارشناس آزمايشگاه: ندارد
تلفن تماس: 02433054083
   شماره فكس: 02433054002

رشته‌هاي سرويس‌گيرنده از آزمايشگاه: زمين‌شناسي و معدن

اجراي عمليات آزمايشگاهي دروس: فتوژئولوژي، زمين‌شناسي ساختماني و زمين‌شناسي فيزيكي

اهم زمينه‌هاي فعاليت:                                                                                                                                                                         1- آموزش دروس عملي فتوژئولوژي (كار با استريوسكوپ)                                                                                                                                 2- آموزش دروس عملي زمين‌شناسي ساختماني (كار با كمپاس، استریونت و ماكت‌هاي ساختماني)                                                                              3- آموزش دروس عملی زمین­شناسی فیزیکی 

گزارشي از فعاليت‌هاي تحقيقاتي و آموزشي انجام­يافته و در حال انجام:                                                                                                        به شرح فوق طبق برنامه آموزشي اعلام شده براي هر نيم­سال تحصيلي

مدرسين آزمايشگاه

نام‌ و نام‌خانوادگي

درجه علمي

خانم دکتر بیتا جاوید فخر

استاديار

دکتر محمد ابراهیمی

استاديار

امكانات و تجهيزات اصلي موجود

توضيحات

نام دستگاه به لاتين

نام دستگاه به فارسي

17 دستگاه

Stereoscope

استريوسكوپ

1 دستگاه

Paralaxbar

پارالاكس‌بار

8 دستگاه

---

ميزگرافيك

15 دستگاه

Compass

كمپاس

75 ورقه

Geology and topography maps

نقشه­های زمین­شناسی و توپوگرافی

به تعدا کافی

---

ماکت­های زمین­شناسی و ساختمانی