خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 22-8-1402
صدور کارت پرسنلی

کارت شناسایی پرسنلی ویژه کارکنان و اعضای هیات علمی

کلیه کارکنان اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی که رابطه استخدامی با دانشگاه دارند می توانند با به همراه داشتن مدارک ذیل همه روزه به واحد صدور کارت مراجعه نمایند.

  1. یک قطعه عکس 4*3 جدید
  2. تکمیل شده فرم تقاضای صدور کارت شناسایی بصورت پشت و رو در یک برگه (دانلود فرم http://docs.znu.ac.ir/web/basijkpic/persenli.pdf

برای اطلاع از تکمیل بودن پرونده با شماره 33052620 و یا 33052371 تماس حاصل فرمائید. بدیهی است پس از بررسی پرونده پرسنلی وعدم نواقص در پرونده، کارت شناسایی حداکثر پس از 24 ساعت تحویل خواهد گردید.

 

تسویه حساب کلیه کارکنان و اعضای هیات علمی

برای تسویه حساب و قطع رابطه استخدامی (بازنشستگی، انتقال و ...) ضروری است کارت شناسایی خود را به دفتر حراست عودت نمائید.

 

بازدید امروز: 2