خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 11-12-1394
هشدارهای صیانتی سفرهای خارجی

سازمانهای اطلاعاتی با استفاده از شیوه ها و شگردهای نوین سعی در کسب اطلاعات محرمانه در ابعاد مختلف داشته و از آن در راستای ضربه زدن به کشور بهره برداری می نمایند.

در میان افرادی که مستقیم یا غیر مستقیم، بالفعل یا بالقوه از قابلیت و میزان دسترسی بالایی در پروژه های استراتریک و محیط های تحقیقاتی و علمی برخوردارند مورد نظر سازمان های جاسوسی قرار گرفته و توسط آنها با پوشش های مختلف و به ظاهر عادی شکار می شوند.

بنابراین رعایت چند نکته هنگام سفر ضروری می باشد:

 1. سرویس های جاسوسی به منظور برقراری ارتباط اطلاعاتی و ادامه همکاری از تکنیکهای مختلف از جمله فریب بهترین بهره برداری را می نمایند، بنابراین برای مقابله با ترفندهای دشمن باید هشیار باشیم
 2. خوب است بدانیم تهدیدات اطلاعاتی افزایش یافته و دشمن با شیوه و چهره های مختلف وارد صحنه شده است.
 3. کارکنان دولت و شاغلین در مراکز حساس در مراجعه به سفارتخانه های کشورهای خارجی جهت اخذ ویزا یا اقامت باید مراقب باشند به هیچ وجه اطلاعات مربوط به مسئولیت و محیط کار خود را در اختیار آنها قرار ندهند. همچنین اساتید مرتبط با پروژه های حساس هنگام ارائه رزومه خود حتی در سایت های اینترنتی، از ذکر ارتباط خود با مراکز حساس بشدت بپرهیزند تا هدف دشمن قرار نگیرند.
 4. اطلاع رسانی و همکاری با نیروهای امنیتی می تواند ادامه یک راه خیانت بار را به خدمت تبدیل نماید و با هدایت وزارت اطلاعات جاسوسی دشمن را به ضد خودش تبدیل نمود.
 5. رعایت هشدارها و تذکرات بندهای زیر:
 • - لزوم توجه به ارتباطات و مکاتباتی که فاقد زمینه آشنایی قبلی می باشد.
 • - اهداء هدایا و مبالغ پرداختی غیرمتعارف از سوی عناصر بیگانه در مراحل اولیه آشنایی تحت هر شرایط بعنوان پیش پرداخت اجرای پروژه های علمی، صنعتی و ...
 • - دعوت های غیرمنتظره جهت شرکت در سمینارهای مختلف و برنامه های بازدید که توسط موسسات خارجی برگزار می گردد.
 • - عدم اعتماد به مراجعین ناشناس و توجه به ماهیت احتمالی اطلاعاتی آنها و اجتناب از هرگونه تصمیم گیری فردی و غیرمسئولانه در مواجهه با موارد احتمالی.
 • - ارائه حداقل اطلاعات فردی و میزان دسترسی های خود در مراکز حساس خصوصاً هنگام درخواست ویزا از سفارتخانه ها.
 • - عدم درج اطلاعات مربوط به پروژه های استراتژیک در رزومه و انتشار آن در اینترنت و ...
 • - یک ارتباط ساده می تواند منجر به یک اقدام نامعلوم شود، بنابراین هر چه سطح دانایی و هوشیاری ما در اینگونه ارتباطات بیشتر باشد، عرصه فعالیت و جمع آوری بیگانگان محدودتر خواهد بود.
 • - تلفن، موبایل، فکس و دیگر دستگاههای ارتباطی قابل اطمینان نبوده، بنابراین تبادل اطلاعات محرمانه از طریق آنها کاملاً خطاست.
 • - یک جاسوس به دنبال اخبار و اطلاعات آشکار نمی باشد. جاسوسی همواره در برگیرنده نفوذ به محدوده های ممنوعه است. اهداف جاسوسی موارد هستند که ذاتا پنهان و دور از نگاه دیگران بوده و یا به دلیل ارزش و اهمیت شان پنهان نمودن آنها ضروری است.
 • - در هنگام تصمیم گیری جهت مسافرت به خارج از کشور از همراه بردن اطلاعات موجود در نوت بوک شخصی اجتناب کرده تا در صورت انجام عملیات ورود توسط سازمانهای جاسوسی حریف با هدف کپی برداری، دچار مشکل نشوید.
 • - هرگونه برخورد پلیس، نیروهای امنیتی و یا مامورین دولت کشور میزبان را در هر قالب و پوشش پس از بازگشت از سفر خارجی به مدیریت حراست دانشگاه اطلاع دهید.
 • - در طول سفر از بازگو کردن ویژگیهای شخصی، مشکلات مالی و خانوادگی خود و همکارانتان با بیگانه خودداری نمایید.
 • - هیچگونه سند و مدارکی را که جنبه اطلاعاتی دارد در چمدان هایی که به قسمت بار می فرستید قرار ندهید.
 • - در صورت بازداشت، هیچگونه اطلاعاتی را در اختیار هیچکس نگذارید و هیچ تعهدی ندهید و زیر هیچ برگه ای را امضا نکنید و پس از آزادی با سفارتخانه و یا کنسولگری تماس بگیرید و موضوع را به اطلاع آنان برسانید

 

بازدید امروز: 2