خانه :: اساتید :: اخبار
 Banner Slider Demo - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code

--

--

--

--

آمار سايت

    بازديد امروز: 12
    بازديد ديروز: 86
    بازديد کل: 414097
روال ارائه سرویس درکتابخانه به شرح زیر می باشد.مرحله 1- پس از Search کتاب مورد نظر درسامانه نوسا شماره کنگره کتاب را تحویل متصدی بخش امانت می دهید.

مرحله2-متصدی بخش امانت کتاب، پس ازثبت کتاب به نام درخواست کننده آن رادراختیار متقاضی قرار می دهد .

لازم به توضیح است که کتاب به مدت 15 روزبرای دانشجویان کارشناسی و 30روز برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری داده می شود که می توانند یک دوره نیز تمدید نمایند.

بخش مرجع

دراین بخش سرویس دهی بصورت قفسه بازمی باشد به این صورت که مراجعه کننده به تمام منابع موجود دسترسی دارد.متصدی این بخش نحوه استفاده از منابع را به مراجعه کننده راهنمایی می کند دراین بخش منابع موجود امانت داده نمی شود و درهمان بخش مورد استفاده قرار می گیرد .

منابع شامل؛

دایره المعارف ها،نقشه ها، اطلس ها،فرهنگ لغت ها، آمارنفوس مسکن، کتابهای خطی ونفیس و پایان نامه های دانشجویان ارشد و دکتری می باشد