دانشجوی دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی
بررسی تداخل زبانی ترکی در شعر خاقانیموضوع: بررسی تداخل زبانی ترکی در شعر خاقانی

دانشجو: حیدر ابراهیمی

استاد راهنما: دکتر جمیله اخیانی/ دکتر محرم اسلامی

مکان: دانشکدۀ علوم انسانی- سالن شریعتی

زمان: چهارشنبه 09/03/1403- ساعت 10

 

 


ارسال شده در مورخه: 30-02-1403


ارتباط با دانشکده علوم انسانی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-