برگزاری امتحانات دانشکده علوم انسانی
قوانین و مقررات و زمان برگزاری امتحانات دانشکده علوم انسانی 

 لینک امتحانات نیمسال 

لینک امتحانات نیمسال 


ارسال شده در مورخه: 22-03-1403


ارتباط با دانشکده علوم انسانی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-