خانه :: اساتید :: اخبار
بین المللی شدن دانشگاهها یا توسعه اموزش عالی فراملی در صدر سیاستهای وزارت علوم مطرح شده است. بین المللی شدن یک رقابت است که نیاز به اعتماد به نفس، آمادگی، ورزیدگی، و خود را در معرض نقد قرار دادن دارد و هیچ دانشگاهی نمی تواند خود را از این سیاست عقب بکشاند. بین المللی شدن دانشگاهها نه تنها به توسعه علمی کمک می کند، بلکه در سطح کلان امنیت بوجود می آورد. گروه همکاری های علمی بین المللی دانشگاه زنجان با کمک شوراهای تصمیم گیرنده دانشگاه و معاونت ها و دانشکده های نقش تصمیم گیرنده، سیاستگذار و تسهیل کننده ی تحقق تعاملات علمی بین المللی چند جانبه را از ابعاد آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و مشاوره ای بین دانشگاه زنجان و موسسه های خارج از کشور ایفا می کند. ... ادامه
بروزرسانی: 20-6-1402
رشته های دوره کارشناسی - دانشجویان بین المللی

دانشکده کشاورزی-گروه های آموزشی و گرایش ها
  گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
ترویج و آموزش كشاورزی

 

  گروه زراعت و اصلاح نباتات
زراعت
اصلاح نباتات

 

 گروه علوم دامی
علوم دامی- دام 
علوم دامی- طیور

 

گروه صنایع غذایی
صنایع غذایی

 

گروه علوم باغبانی
علوم باغبانی

 

گروه علوم و مهندسی آب
علوم و مهندسی آب

 

گروه گیاهپزشکی
گیاهپزشكی

 

گروه خاکشناسی
خاک و محيط زيست
خاک و باغبانی
خاک و زراعت
خاک و آب

 

 

دانشکده مهندسی-گروه های آموزشی و گرایش ها
گروه مهندسی عمران
مهندسی عمران

 

گروه مهندسی برق
الکترونیک
قدرت
مخابرات
کنترل

 

گروه مهندسی مکانیک
حرارت و سیالات
طراحی جامدات

 

گروه مهندسی معماری
مهندسی معماری

 

گروه مهندسی کامپیوتر
نرم افزار

 

گروه مهندسی معدن
مهندسی معدن

 

گروه مهندسی شیمی
مهندسی شیمی
مهندسی شیمی-صنایع غذایی

 

گروه مهندسی مواد
مهندسی مواد-متالورژی استخراجی

 

دانشکده مهندسی نقشه برداری
مهندسی عمران - نقشه برداری

 

گروه هنر
هنر

 

دانشکده علوم-گروه های آموزشی و گرایش ها
گروه فیزیک
فیزیک محض
 فیزیک حالت جامد

 

گروه ریاضی
ریاضی محض
ریاضی کاربردی
ریاضیات و کاربردها

 

گروه شیمی
شيمي محض
شیمی کاربردی

 

گروه زمین شناسی
زمين‌شناسي

 

گروه زیست شناسی
زیست شناسی عمومی

 

گروه آمار
آمار

 

 

دانشکده علوم انسانی
زبان و ادبیات فارسی
الهيات و معارف اسلامي -فلسفه و حكمت اسلامي
الهيات و معارف اسلامي - تاريخ و تمدن ملل اسلامی
مترجمي زبان انگليسي
روانشناسی-عمومی
تربيت بدني وعلوم ورزشي-عمومی
مديريت صنعتی
مديريت بازرگاني
جغرافياي طبيعي-کارتوگرافی
جغرافياي طبيعي-اقليم شناسي
جغرافياي طبيعي-ژئومورفولوژي
جغرافيا و برنامه ريزي شهري
جغرافيا و برنامه ريزي روستايي
حقوق

 

بازدید امروز: 2