خانه :: اساتید :: اخبار

-

-

-

-

بین المللی شدن دانشگاهها یا توسعه اموزش عالی فراملی در صدر سیاستهای وزارت علوم مطرح شده است. بین المللی شدن یک رقابت است که نیاز به اعتماد به نفس، آمادگی، ورزیدگی، و خود را در معرض نقد قرار دادن دارد و هیچ دانشگاهی نمی تواند خود را از این سیاست عقب بکشاند. بین المللی شدن دانشگاهها نه تنها به توسعه علمی کمک می کند، بلکه در سطح کلان امنیت بوجود می آورد. گروه همکاری های علمی بین المللی دانشگاه زنجان با کمک شوراهای تصمیم گیرنده دانشگاه و معاونت ها و دانشکده های نقش تصمیم گیرنده، سیاستگذار و تسهیل کننده ی تحقق تعاملات علمی بین المللی چند جانبه را از ابعاد آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و مشاوره ای بین دانشگاه زنجان و موسسه های خارج از کشور ایفا می کند. ... ادامه
بروزرسانی: 6-8-1396
پایان نامه های مشترک دانشجویان کارشناسی ارشد

برنامه Cotutelle  فرانسه

راهنما

اعضای هیات علمی ارجمند

خواهشمند است، فرم پیوست را به عنوان فرم راهنمایی یا مشاوره مشترک پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری با اساتید دانشگاه های خارج از کشور تکمیل و در اختیار گروه همکاری های بین المللی قرار دهید.

باسپاس

بازدید امروز: 2