خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 26-9-1394
ارتباط با اداره همکاریهای علمی بین ‏المللی

-

زنجان، بلوار دانشگاه

دانشگاه زنجان

گروه همکاریهای علمی بین المللی

کد پستی: 4537138791

تلفن: 02433052593

      02433052790

      02433052546

فکس: 02433052593

ایمیل: international@znu.ac.ir

بازدید امروز: 2