خانه :: اساتید :: اخبار

-

-

-

-

بین المللی شدن دانشگاهها یا توسعه اموزش عالی فراملی در صدر سیاستهای وزارت علوم مطرح شده است. بین المللی شدن یک رقابت است که نیاز به اعتماد به نفس، آمادگی، ورزیدگی، و خود را در معرض نقد قرار دادن دارد و هیچ دانشگاهی نمی تواند خود را از این سیاست عقب بکشاند. بین المللی شدن دانشگاهها نه تنها به توسعه علمی کمک می کند، بلکه در سطح کلان امنیت بوجود می آورد. گروه همکاری های علمی بین المللی دانشگاه زنجان با کمک شوراهای تصمیم گیرنده دانشگاه و معاونت ها و دانشکده های نقش تصمیم گیرنده، سیاستگذار و تسهیل کننده ی تحقق تعاملات علمی بین المللی چند جانبه را از ابعاد آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و مشاوره ای بین دانشگاه زنجان و موسسه های خارج از کشور ایفا می کند. ... ادامه
بروزرسانی: 18-8-1395
ثبت نام پذیرفته شدگان

ثبت‌نام پذيرفته‌شدگان

در آموزش دانشگاه از متقاضي با اخذ مدارك و انجام مراحل زير ثبت نام به عمل می آید:

الف) مجوز بلامانع بودن تحصيل پذيرفته‌شده توسط اداره‌کل امور دانشجويان داخل وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

ب) نامه پذیرش نهایی صادر شده توسط معاونت آموزشي دانشگاه

ب) مدارك تحصيلي قبلي ممهور شده توسط سفارتخانه ايران

پ) اصل مدارك تحصيلي قبلي به منظور تطبيق و تاييد تصاوير آن‏ها و اصل مدارك هويتي

ت) تصوير گذرنامه داراي رواديد تحصيلي(نوع E) و تطبيق و تاييد تصاوير آن‏ها

ث) تاييديه معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه در خصوص واريز شهريه اولين نيمسال تحصيلي (دانشجویان غیر بورسیه وزارت علوم) یا نامه بورس

در صورتي كه پس از ثبت‌نام،‌ گروه آموزشي مربوطه تشخيص دهد دانشجو فاقد تسلط كافي به زبان فارسي است، مرخصي تحصيلي بدون درج در سنوات تحصيلي براي وي جهت آموزش زبان فارسي در دانشگاه زنجان یا دیگر مراكز رسمي معتبر زبان‏آموزي فارسي منظور مي‌شود.

 

بازدید امروز: 2