خانه :: اساتید :: اخبار

-

-

-

-

بین المللی شدن دانشگاهها یا توسعه اموزش عالی فراملی در صدر سیاستهای وزارت علوم مطرح شده است. بین المللی شدن یک رقابت است که نیاز به اعتماد به نفس، آمادگی، ورزیدگی، و خود را در معرض نقد قرار دادن دارد و هیچ دانشگاهی نمی تواند خود را از این سیاست عقب بکشاند. بین المللی شدن دانشگاهها نه تنها به توسعه علمی کمک می کند، بلکه در سطح کلان امنیت بوجود می آورد. گروه همکاری های علمی بین المللی دانشگاه زنجان با کمک شوراهای تصمیم گیرنده دانشگاه و معاونت ها و دانشکده های نقش تصمیم گیرنده، سیاستگذار و تسهیل کننده ی تحقق تعاملات علمی بین المللی چند جانبه را از ابعاد آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و مشاوره ای بین دانشگاه زنجان و موسسه های خارج از کشور ایفا می کند. ... ادامه
بروزرسانی: 24-11-1394
کنفرانس های بین المللی

ردیف نام کنفرانس/ گردهمایی روز ماه سال گروه دانشکده هماهنگ کننده نام دانشگاه و کشور اساتید مدعو دبیر یا پیگیری کننده
5 نشست مشترک بین المللی دانشگاه زنجان و آکادمی علوم مغولستان ، فرهنگ، تمدن و تاریخ مشترک ایران و مغولستان در طی قرن های 13-14 در آسیا 25 03 1394 'گروه همکاریهای علمی بین المللی -

Mongolia

Mongolian Academy of Sciences (MAS)

دکتر اسماعیل کرمی دهکردی
4 سخنرانی و نشست علمی بین المللی تعاملات علمی بین المللی با دانشگاه های کشور چین (آموزش، پژوهش، فرصت های مطالعاتی و بورسیه های تحصیلی)، سخنران: دکتر حسین گنجی دوست 26-27 11 1393 گروه همکاریهای علمی بین المللی - رایزن علمی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای چین و ژاپن دکتر اسماعیل کرمی دهکردی
3 پنجمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران و اولین کنفرانس بین المللی خدمات مشاوره ای روستایی در آسیا و اقیانوسیه تسهیل اطلاعات و نوآوری برای توانمندسازی بهره برداران خانوادگی 11-13 06 1393 گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی کشاورزی

موسسات ملی و بین المللی مختلف

دکتر اسماعیل کرمی دهکردی

دکتر غلامرضا مجردی
2 کنفرانس بین المللی مهندسی معدن، فرآوری مواد معدنی، متالوژی و محیط زیست - 06 1392 معدن مهندسی موسسات ملی و بین المللی مختلف(روسیه، انگلیس ، فرانسه، قزاستان، تاجیکستان) دکتر مرادخانی و دکتر دوست محمدی
1 هفتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی 13-15 06 1392  زبان و ادبیات فارسی علوم انسانی 1. دانشگاه تهران

2. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

3. انجمن علمی ترویج زبان و ادبیات فارسی
دکتر مومنی و دکتر اخیانی

 

بازدید امروز: 2