خانه :: اساتید :: اخبار

-

-

-

-

بین المللی شدن دانشگاهها یا توسعه اموزش عالی فراملی در صدر سیاستهای وزارت علوم مطرح شده است. بین المللی شدن یک رقابت است که نیاز به اعتماد به نفس، آمادگی، ورزیدگی، و خود را در معرض نقد قرار دادن دارد و هیچ دانشگاهی نمی تواند خود را از این سیاست عقب بکشاند. بین المللی شدن دانشگاهها نه تنها به توسعه علمی کمک می کند، بلکه در سطح کلان امنیت بوجود می آورد. گروه همکاری های علمی بین المللی دانشگاه زنجان با کمک شوراهای تصمیم گیرنده دانشگاه و معاونت ها و دانشکده های نقش تصمیم گیرنده، سیاستگذار و تسهیل کننده ی تحقق تعاملات علمی بین المللی چند جانبه را از ابعاد آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و مشاوره ای بین دانشگاه زنجان و موسسه های خارج از کشور ایفا می کند. ... ادامه
بروزرسانی: 20-4-1395
رشته های دوره کارشناسی ارشد - دانشجویان بین المللی

دانشکده علوم-گروه های آموزشی و گرایش ها
گروه فیزیک
فيزيك هسته‌اي
فیزیک-اتمی و مولکولی
فیزیک نجوم-گرایشهای نجوم و اختر فیزیک، فیزیک جو و فیزیک زمین
فيزيك حالت جامد
نانو فیزیک

 

گروه ریاضی
ریاضی محض
ریاضی کاربردی

 

گروه شیمی
شيمي معدني
شيمي فيزيك
شيمي تجزيه
شيمي آلي
شیمی پلیمر
شیمی کاربردی

 

گروه زمین شناسی
زمین شناسی-پترولوژی
زمین شناسی اقتصادی
زمین شناسی-چینه نگاری و دیرینه شناسی

 

گروه زیست شناسی
فیزیولوژی گیاهی
بیوشیمی
بیوسیستماتیک جانوری

 

گروه آمار
آمار ریاضی

 

گروه علوم محیط زیست
محیط زیست

 

 

دانشکده کشاورزی- گروه های آموزشی و گرایش ها
گروه زراعت و اصلاح نباتات
بیوتکنولوژی کشاورزی
اصلاح نباتات
زراعت

 

گروه علوم دامی
ژنتیک و اصلاح دام
مدیریت دامپروری
تغذیه دام
فیزیولوژی دام

 

گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
ترویج و آموزش كشاورزی
توسعه روستایی

 

گروه علوم باغبانی
میوه‌كاری
سبزیكاری
گیاهان زینتی
گیاهان دارویی، ادویه‌ای و نوشابه‏ای

 

گروه گیاهپزشکی
بیماری شناسی گیاهی
حشره‌شناسی کشاورزی

 

گروه خاکشناسی
پیدایش، رده‌بندی و ارزیابی خاك
فیزیك و حفاظت خاك
شیمی و حاصلخیزی خاك

 

گروه علوم و مهندسی آب
آبیاری و زهكشی
سازه های آبی

 

گروه صنایع غذایی
تکنولوژی مواد غذایی

 

بازدید امروز: 3