خانه :: اساتید :: اخبار

-

-

-

-

بین المللی شدن دانشگاهها یا توسعه اموزش عالی فراملی در صدر سیاستهای وزارت علوم مطرح شده است. بین المللی شدن یک رقابت است که نیاز به اعتماد به نفس، آمادگی، ورزیدگی، و خود را در معرض نقد قرار دادن دارد و هیچ دانشگاهی نمی تواند خود را از این سیاست عقب بکشاند. بین المللی شدن دانشگاهها نه تنها به توسعه علمی کمک می کند، بلکه در سطح کلان امنیت بوجود می آورد. گروه همکاری های علمی بین المللی دانشگاه زنجان با کمک شوراهای تصمیم گیرنده دانشگاه و معاونت ها و دانشکده های نقش تصمیم گیرنده، سیاستگذار و تسهیل کننده ی تحقق تعاملات علمی بین المللی چند جانبه را از ابعاد آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و مشاوره ای بین دانشگاه زنجان و موسسه های خارج از کشور ایفا می کند. ... ادامه
جشنواره ی جذب دانشجویان بین المللی
جشنواره ی جذب دانشجویان بین المللی (دانشگاه تربیت مدرس، 15-16 اسفند 1401)جشنواره ی جذب دانشجویان بین المللی (دانشگاه تربیت مدرس، 15-16 اسفند 1401)

در راستای سیاست های وزارت علوم تحقیقات و فناوری مبنی بر جذب دانشجویان غیرایرانی و ارتباطات علمی با کشورهای دیگر، جشنواره ی جذب دانشجویان بین المللی از 15 تا 17 اسفند 1401 در دانشگاه تربیت مدرس برگزار گردید. مدیریت همکاری های علمی بین المللی با همکاری  روابط عمومی، ضمن معرفی رشته ها و دستاوردهای پژوهشی و علمی نسبت به معرفی دانشگاه زنجان در این نمایشگاه اقدام نمود.

در این راستا با دانشجویانی از کشورهای ترکیه، پاکستان، آفریقای جنوبی، افغانستان، و لبنان جلسات متعددی برگزار و تبادل اطلاعات صورت گرفت. همچنین با مراجعه به غرفه های دیگر دانشگاه ها، از تجربیات موفق آنها در زمینه جذب دانشجویان خارجی اطلاعات ارزشمندی بدست آمد. بمنظور تسهیل جذب دانشجو، مدیریت همکاری های علمی بین المللی دانشگاه زنجان با موسسات جذب دانشجویان خارجی مورد تائید وزارت علوم تحقیقات و فناوری تعاملات مفیدی صورت پذیرفت و توافق اولیه درخصوص آغاز همکاری با این موسسات بدست آمد.

در روز اول نمایشگاه، 15 اسفند 1401، مدیریت همکاری های علمی بین المللی دانشگاه زنجان میزبان وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری بود. در ادامه، کارشناسان و مدیر دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه زنجان در کارگاه های مختلف شرکت نمودند.

امید است تجربه، دانش و ارتباطات بدست آمده، در آینده ای نزدیک به ثمر نشسته و دانشگاه سبز زنجان میزبان دانشجویان کشورهای مختلف باشد تا به موفقیتهای پیشین خود بیشتر بیافزاید.


ارسال شده در مورخه: 29-01-1402