خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 22-1-1401
کارشناسان

-

کارشناس همکاری های علمی بین المللی دانشگاه

مهتاب قصابی
کارشناس ارشد

پست الکترونيکی
pajuhaneh@znu.ac.ir      mahtab.ghassabi@znu.ac.ir
تلفن
    33052790 (24)98+
 

کارشناس همکاری های علمی بین المللی دانشگاه

سهیلا مزین
کارشناس ارشد

پست الکترونيکی اداری:

International@znu.ac.ir

پست الکترونیکی شخصی:

s.mozayan@znu.ac.ir   
تلفن
    33052546 (24)98+
 

 

بازدید امروز: 2