بروزرسانی: 5-4-1397
آیین نامه ها و فرم های سخنرانی ها، کارگاهها و دوره ها

سخنرانی ها، کارگاهها و دوره ها
آیین نامه برگزاری سخنرانی، کارگاه تخصصی و دوره پژوهشی بین المللی در دانشگاه زنجان -1394
آیین نامه پرداخت هزینه برگزاری سخنرانی ها، کارگاه ها یا دوره های اموزشی-پژوهشی بین المللی در دانشگاه
فرم درخواست برگزاری سخنرانی‌ علمی، کارگاه‌ تخصصی و دوره‌ پژوهشی بین‌المللی
صورت جلسه تحویل هدیه به استاد مدعو
نمونه پوستر برای برگزاری کارگاهها و سخنرانی های داخل دانشگاه

 

ویزا
فرم شماره 1 و2: دعوت از کارشناسان و مدیران خارجی
فرم شماره 3: مشخصات میهمان خارجی
فرم شماره 4: مشخصات میهمان خارجی، International Visitor Application Form
فرم شماره 5: درباره همایش یا سمینار (وزارت امور خارجه)

 

بازدید امروز: 2