خانه :: اساتید :: اخبار

-

-

-

-

بین المللی شدن دانشگاهها یا توسعه اموزش عالی فراملی در صدر سیاستهای وزارت علوم مطرح شده است. بین المللی شدن یک رقابت است که نیاز به اعتماد به نفس، آمادگی، ورزیدگی، و خود را در معرض نقد قرار دادن دارد و هیچ دانشگاهی نمی تواند خود را از این سیاست عقب بکشاند. بین المللی شدن دانشگاهها نه تنها به توسعه علمی کمک می کند، بلکه در سطح کلان امنیت بوجود می آورد. گروه همکاری های علمی بین المللی دانشگاه زنجان با کمک شوراهای تصمیم گیرنده دانشگاه و معاونت ها و دانشکده های نقش تصمیم گیرنده، سیاستگذار و تسهیل کننده ی تحقق تعاملات علمی بین المللی چند جانبه را از ابعاد آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و مشاوره ای بین دانشگاه زنجان و موسسه های خارج از کشور ایفا می کند. ... ادامه
بروزرسانی: 5-4-1397
آیین نامه ها و فرم های سخنرانی ها، کارگاهها و دوره ها

سخنرانی ها، کارگاهها و دوره ها
آیین نامه برگزاری سخنرانی، کارگاه تخصصی و دوره پژوهشی بین المللی در دانشگاه زنجان -1394
آیین نامه پرداخت هزینه برگزاری سخنرانی ها، کارگاه ها یا دوره های اموزشی-پژوهشی بین المللی در دانشگاه
فرم درخواست برگزاری سخنرانی‌ علمی، کارگاه‌ تخصصی و دوره‌ پژوهشی بین‌المللی
صورت جلسه تحویل هدیه به استاد مدعو
نمونه پوستر برای برگزاری کارگاهها و سخنرانی های داخل دانشگاه

 

ویزا
فرم شماره 1 و2: دعوت از کارشناسان و مدیران خارجی
فرم شماره 3: مشخصات میهمان خارجی
فرم شماره 4: مشخصات میهمان خارجی، International Visitor Application Form
فرم شماره 5: درباره همایش یا سمینار (وزارت امور خارجه)

 

بازدید امروز: 2