خانه :: اساتید :: اخبار

-

-

-

-

بین المللی شدن دانشگاهها یا توسعه اموزش عالی فراملی در صدر سیاستهای وزارت علوم مطرح شده است. بین المللی شدن یک رقابت است که نیاز به اعتماد به نفس، آمادگی، ورزیدگی، و خود را در معرض نقد قرار دادن دارد و هیچ دانشگاهی نمی تواند خود را از این سیاست عقب بکشاند. بین المللی شدن دانشگاهها نه تنها به توسعه علمی کمک می کند، بلکه در سطح کلان امنیت بوجود می آورد. گروه همکاری های علمی بین المللی دانشگاه زنجان با کمک شوراهای تصمیم گیرنده دانشگاه و معاونت ها و دانشکده های نقش تصمیم گیرنده، سیاستگذار و تسهیل کننده ی تحقق تعاملات علمی بین المللی چند جانبه را از ابعاد آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و مشاوره ای بین دانشگاه زنجان و موسسه های خارج از کشور ایفا می کند. ... ادامه
بروزرسانی: 20-6-1402
آیین‏ نامه ‏ها و فرم‏ های اداره همکاریهای علمی بین ‏المللی

سخنرانی ها و کارگاهها و دوره ها
آیین نامه برگزاری سخنرانی، کارگاه تخصصی و دوره پژوهشی بین المللی در دانشگاه زنجان
آیین نامه پرداخت هزینه برگزاری سخنرانی ها، کارگاه ها یا دوره های اموزشی-پژوهشی بین المللی در دانشگاه
فرم درخواست برگزاری سخنرانی‌ علمی، کارگاه‌ تخصصی و دوره‌ پژوهشی بین‌المللی
فرم تقاضاي شركت در كارگاههاي تخصصی(workshop)  و مدارس تحقیقاتی (school) و نمایشگاههای تخصصی خارج از كشور  
فرآیند درخواست و صدور معرفی نامه و گواهی اشتغال براي اعضاي هیات علمی جهت شرکت در کنفرانس ها، کارگاه ها و فرصت هاي مطالعاتی
فرآیند درخواست و صدور گواهی اشتغال به تحصیل براي دانشجویان جهت ارائه به مراکز و دانشگاه هاي خارج از کشور
صورت جلسه تحویل هدیه به استاد مدعو
نمونه پوستر برای برگزاری کارگاهها و سخنرانی های داخل دانشگاه

فرم راهنمایی یا مشاوره مشترک پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری

 

همایش ها
برگزاری همایش های بین المللی
آیین نامه اجرایی شرکت در گردهمایی علمی بین المللی خارج از کشور
آیین نامه شرکت در همایش های علمی بین المللی خارج از کشور
فرم شرکت در همایش های علمی بین المللی خارج از کشور

 

فرصت های مطالعاتی
آیین نامه فرصت مطالعاتی
شیوه نامه فرصت مطالعاتی
دستورالعمل فرصت مطالعاتی دانشگاه زنجان
گردش کار درخواست و بررسی فرصت مطالعاتی
گردش کار ارائه گزارشات سه ماهه فرصت مطالعاتی
گردش کار ارائه گزارش نهایی فرصت مطالعاتی
پرسش نامه فرصت مطالعاتی
آیین نامه فرصت مطالعاتی برای اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی
آیین نامه فرصت مطالعاتی دانشجویان ایرانی (شیوه نامه)
فرآیند درخواست و صدور معرفی نامه و گواهی اشتغال براي اعضاي هیات علمی جهت شرکت در کنفرانس ها، کارگاه ها و فرصت هاي مطالعاتی
فرآیند درخواست و صدور گواهی اشتغال به تحصیل براي دانشجویان جهت ارائه به مراکز و دانشگاه هاي خارج از کشور

 

ویزا
فرم شماره 1 و2: دعوت از کارشناسان و مدیران خارجی
فرم شماره 3: مشخصات میهمان خارجی
فرم شماره 4: مشخصات میهمان خارجی (International Visitor Application Form)
فرم شماره 5: درباره همایش یا سمینار (وزارت امور خارجه)

 

درخواست انجام ماموریت پژوهشی (تابستانه) خارج از کشور
دستورالعمل انجام مأموریت پژوهشی (تابستانه) خارج از کشور
فرم درخواست انجام مأموریت پژوهشی (تابستانه) خارج از کشور اعضای هیأت علمی
فرم اطلاعات مأموریت پژوهشی (تابستانه) خارج از کشور اعضای هیأت علمی
فرم ارائه گزارش مأموریت پژوهشی (تابستانه) خارج از کشور اعضای هیأت علمی

 

عضویت
آیین نامه عضویت در مجامع علمی داخل یا خارج از کشور
فرم درخواست عضویت در مجامع علمی داخل یا خارج از کشور

 

بورس
آیین نامه پذیرش و اعطای بورس تحصیلی دانشجویان غیر ایرانی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی جمهوری اسلامی:7 دی ماه 1390
آیین نامه اعطای بورس کوتاه مدت به استادان و دانشجویان غیر ایرانی در رشته های زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی

 

دانشجویان غیر ایرانی غیر بورسیه
شیوه نامه پذیرش و ثبت نام غیر بورسیه اتباع غیر ایرانی متقاضی تحصیل در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
آیین نامه پذیرش دانشجویان غیر ایرانی غیر بورسیه در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی جمهوری اسلامی
شیوه نامه پذیرش دانشجویان بین المللی (غیر ایرانی) در دانشگاه زنجان

 

بازدید امروز: 2