بروزرسانی: 21-9-1397
فرصتهای مطالعاتی اعضای هیات علمی

 

برنامه برای فیزیک دانان

بورس تحصیلی موسسه تبادلات آکادمیک آلمان DAAD

لیست برخی از برنامه های دآآد برای روابط دانشگاهی و پروژه های تبادل دانشگاهی

لیست برنامه های بورسیه دآآد برای دانشجویان و محققین در ایران(2018-2017)

لیست برخی از برنامه های بورسیه دآآد برای دانشجویان و پژوهشگران در ایران ( 2018-2017 )

لینک فرصت مطالعاتی در دانشگاه آکادمی علوم کشور چین
 

PDF فایل فرآیند درخواست و صدور معرفی نامه و گواهی اشتغال برای اعضای هیات علمی جهت شرکت در کنفرانس ها، کارگاه ها و فرصت های مطالعاتی

بازدید امروز: 2