خانه :: اساتید :: اخبار

-

-

-

-

بین المللی شدن دانشگاهها یا توسعه اموزش عالی فراملی در صدر سیاستهای وزارت علوم مطرح شده است. بین المللی شدن یک رقابت است که نیاز به اعتماد به نفس، آمادگی، ورزیدگی، و خود را در معرض نقد قرار دادن دارد و هیچ دانشگاهی نمی تواند خود را از این سیاست عقب بکشاند. بین المللی شدن دانشگاهها نه تنها به توسعه علمی کمک می کند، بلکه در سطح کلان امنیت بوجود می آورد. گروه همکاری های علمی بین المللی دانشگاه زنجان با کمک شوراهای تصمیم گیرنده دانشگاه و معاونت ها و دانشکده های نقش تصمیم گیرنده، سیاستگذار و تسهیل کننده ی تحقق تعاملات علمی بین المللی چند جانبه را از ابعاد آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و مشاوره ای بین دانشگاه زنجان و موسسه های خارج از کشور ایفا می کند. ... ادامه
بروزرسانی: 18-8-1395
مراحل ارسال و بررسی مدارک دانشجویان بورسیه

مراحل بررسي مدارك دانشجویان بورسیه

1. اداره پذيرش و سرپرستی دانشجويان بین المللی (غير ايراني) گروه همکاری‏های علمی بین‏ المللی دانشگاه،‌ موظف است پس از دريافت مدارك متقاضیان از اداره کل امور دانشجویان غیرایرانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آنها را بررسي کرده و درصورتي كه داوطلب را حائز شرايط عمومي تشخيص دهد، مدارك را از طريق معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه براي بررسي تخصصي به  دانشكده و گروه آموزشي مربوطه ارسال نمايد.

2. معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه صلاحيت علمي داوطلب را به اداره پذیرش دانشگاه اعلام می‏کند.

تبصره‏ ی 1: اداره پذیرش در صورت ناكافی بودن صلاحیت علمی داوطلب، می‏تواند بر اساس نظر دانشگاه برای متقاضي "پذیرش مشروط به گذراندن واحدهاي پيش‏نياز" صادر نماید؛ در اينصورت ادامه تحصيل دانشجو مشروط به گذراندن موفق دروس مذكور طبق مقررات آموزشي دانشگاه خواهد بود. این مدت نباید بیش از سه نیمسال تحصیلی باشد.

3. پس از دریافت نتيجه بررسي تخصصي مدارك، پرونده ی داوطلب جهت بررسی و تصميم گیری نهايي در کمیته پذیرش دانشجویان بین‎‏المللی دانشگاه مطرح مي شود.

تبصره‏ ی 2: در صورتي كه حداكثر ظرف مدت یک ماه پس از ارسال مدارك به واحدهاي آموزشي، نتيجه ‏ی درخواست داوطلبان از دانشكده به اداره پذیرش ارسال نشود، پرونده داوطلب در کمیته پذیرش مطرح و تصميم‌گيري مي‌شود.

4. در صورتي كه کمیته پذیرش دانشجویان بین‎‏المللی دانشگاه زنجان با پذيرش داوطلبان موافقت نمايد، پذیرش نهایی از سوی معاونت آموزشی دانشگاه صادر می گردد و مكاتبات لازم توسط گروه همكاري‏هاي علمي بين ‏المللي دانشگاه با وزارت علوم، تحقيقات و فناوري براي صدور مجوز ثبت‌نام و أخذ رواديد تحصيلي پذيرفته‌شده انجام خواهد شد.

5. اداره کل امور دانشجویان غیرایرانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نتیجه پذیرش را به فرد متقاضی ارسال نموده و امور کنسولی وی را از طریق وزارت امورخارجه و سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور متبوع پی گیری می نماید.

6. متقاضي به سفارت ايران در كشور متبوع جهت اخذ ويزاي تحصيلي مراجعه مي‏نمايد.

7. متقاضي پس از ورود به ايران، به اداره پذيرش و سرپرستی دانشجويان بین المللی (غير ايراني) جهت اخذ مجوز اقامت يك ساله تحصيلي مراجعه  مي‏نمايد.

8. اداره پذيرش و سرپرستی دانشجويان بین المللی (غير ايراني) پذيرفته شدگان را به معاونت آموزشي دانشگاه جهت صدور پذیرش نهایی و ثبت نام معرفي و رونوشت نامه را به ادارات زير ارسال مي نمايد:

الف) گروه همكاري‏هاي علمي بين المللي دانشگاه، جهت اعلام به متقاضي

ب) معاونت دانشجويي دانشگاه، جهت اطلاع و تسهیل امور رفاهی و اسکان

پ) معاونت آموزشي دانشگاه، جهت اطلاع و اقدام

بازدید امروز: 4