خانه :: اساتید :: اخبار

-

-

-

-

بین المللی شدن دانشگاهها یا توسعه اموزش عالی فراملی در صدر سیاستهای وزارت علوم مطرح شده است. بین المللی شدن یک رقابت است که نیاز به اعتماد به نفس، آمادگی، ورزیدگی، و خود را در معرض نقد قرار دادن دارد و هیچ دانشگاهی نمی تواند خود را از این سیاست عقب بکشاند. بین المللی شدن دانشگاهها نه تنها به توسعه علمی کمک می کند، بلکه در سطح کلان امنیت بوجود می آورد. گروه همکاری های علمی بین المللی دانشگاه زنجان با کمک شوراهای تصمیم گیرنده دانشگاه و معاونت ها و دانشکده های نقش تصمیم گیرنده، سیاستگذار و تسهیل کننده ی تحقق تعاملات علمی بین المللی چند جانبه را از ابعاد آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و مشاوره ای بین دانشگاه زنجان و موسسه های خارج از کشور ایفا می کند. ... ادامه
بروزرسانی: 19-8-1394
درخواست ویزای مدعوین خارج از کشور

کلیه دانشکده هایی که قصد دعوت اساتید خارج از کشور را دارند (که نیاز به ویزا دارند) لازم است فرم های زیر را تکمیل کنند

                فایل 1و2) فرم دعوت از کارشناسان و مدیران خارجی
فایل 3) فرم مشخصات میهمان خارجی
فایل 4) International visitor Application form
فایل 5) فرم وزارت امورخارجه

 

بازدید امروز: 2