بروزرسانی: 19-8-1394
درخواست ویزای مدعوین خارج از کشور

کلیه دانشکده هایی که قصد دعوت اساتید خارج از کشور را دارند (که نیاز به ویزا دارند) لازم است فرم های زیر را تکمیل کنند

                فایل 1و2) فرم دعوت از کارشناسان و مدیران خارجی
فایل 3) فرم مشخصات میهمان خارجی
فایل 4) International visitor Application form
فایل 5) فرم وزارت امورخارجه

 

بازدید امروز: 2