بروزرسانی: 1-9-1394
درخواست ویزای پرسنل دانشگاه

فرآیند درخواست و صدور معرفی نامه و گواهی اشتغال برای اعضای هیات علمی جهت شرکت در کنفرانس ها، کارگاه ها و فرصت های مطالعاتی

1) دریافت دعوت نامه یا گواهی پذیرش مقاله

2) تصویب در شورای گروه آموزشی

3) تصویب در شورای دانشکده

4) تصویب در شورای پژوهش دانشگاه و صدور معرفی نامه از سوی معاونت پژوهش

5) صدور گواهی اشتغال به تحصیل و معرفی نامه به زبان انگلیسی در گروه همکاری های علمی بین المللی

PDF فایل فرآیند درخواست و صدور معرفی نامه و گواهی اشتغال برای اعضای هیات علمی جهت شرکت در کنفرانس ها، کارگاه ها و فرصت های مطالعاتی

 

 

بازدید امروز: 3