خانه :: اساتید :: اخبار

سرویس ها

اخبار و اطلاعیه ها

انتقال سریس ایمیل به سرور جدید

انتقال سریس ایمیل به سرور جدید  (18-8-1401)

تعریف اکانت اینترنت و شبکه کلیه دانشجویان ورودی سال ۱۴۰۱

اکانت اینترنت و شبکه کلیه دانشجویان ورودی سال ۱۴۰۱ تعریف گردید.  (30-6-1401)

[ آرشیو ماهامه اخبار و اطلاعیه ها ]

راهنما