خانه :: اساتید :: اخبار

بروزرسانی: 28-7-1398
طریقه گرفتن پشتیبان از ایمیل ها

جهت تهیه نسخه پشتیبان از ایمیل های خود، مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید.

1- اتصال نرم افزار Outlook به ایمیل دانشگاه زنجان

 بر روی لینک نحوه اتصال به outlook کلیک کنید تا مراحل اتصال به پست الکترونیک دانشگاه زنجان را مشاهده نمایید.

2- انجام عملیات پشتیبان

با کمک راهنمای نحوه ی تهیه پشتیبان  در نرم افزار outlook  از ایمیلهایتان نسخه پشتیبان تهیه کنید.

3- بررسی درستی اطلاعات پشتیبان گرفته شده

جهت بررسی اطلاعات پشتیبانی گرفته شده توسط نرم افزار Outlook، ابتدا ارتباط شبکه دستگاه خود را قطع نموده و سپس وارد نرم افزار Outlook شوید. در صورتیکه با کلیک بر روی ایمیل های خوانده نشده، متن ایمیل و همچنین فایل های ضمیمه شده به ایمیل قابل دستیابی و مشاهده باشد، نشان میدهد که محتوای ایمیل بدرستی پشتیبان گرفته شده است. در غیر اینصورت تنها عنوان ایمیل ها منتقل شده است و باید مسیر طی شده را مجدد بررسی نمایید.

تهیه نسخه پشتیبان، بسته به حجم داده های داخل ایمیل ممکن است زمان زیادی طول بکشد.

بازدید امروز: 3