بروزرسانی: 8-9-1401
طریقه گرفتن پشتیبان از ایمیل ها

به دو روش می توانید از ایمیل های خود پشتیبان بگیرید.

1- روش اول: با کمک نرم افزارهای وبمیل کلاینت مانند outlook

در این روش ابتدا می بایست به نرم افزار مورد نظر متصل شد و سپس از ایمیل ها پشتیبان گرفت در ذیل نحوه انجام کار را بر روی نرمافزار outlook توضیح می دهیم

1-1- اتصال نرم افزار Outlook به ایمیل دانشگاه زنجان

بر روی لینک نحوه اتصال به outlook کلیک کنید تا مراحل اتصال به پست الکترونیک دانشگاه زنجان را مشاهده نمایید.

2-1- انجام عملیات پشتیبان

با کمک راهنمای نحوه ی تهیه پشتیبان در نرم افزار outlook از ایمیلهایتان نسخه پشتیبان تهیه کنید.

3-1- بررسی درستی اطلاعات پشتیبان گرفته شده

جهت بررسی اطلاعات پشتیبانی گرفته شده توسط نرم افزار Outlook، ابتدا ارتباط شبکه دستگاه خود را قطع نموده و سپس وارد نرم افزار Outlook شوید. در صورتیکه با کلیک بر روی ایمیل های خوانده نشده، متن ایمیل و همچنین فایل های ضمیمه شده به ایمیل قابل دستیابی و مشاهده باشد، نشان میدهد که محتوای ایمیل بدرستی پشتیبان گرفته شده است. در غیر اینصورت تنها عنوان ایمیل ها منتقل شده است و باید مسیر طی شده را مجدد بررسی نمایید.

2- روش دوم: از طریق وبمیل دانشگاه زنجان

با کمک فایل راهنما شما می توانید از طریق وبمیل دانشگاه زنجان از ایمیل های خود پشتیبان تهیه کنید.

 

تهیه نسخه پشتیبان، بسته به حجم داده های داخل ایمیل ممکن است زمان زیادی طول بکشد.

 

بازدید امروز: 2