ای میل

چگونه اکانت ایمیل دانشگاه درخواست نمایم؟ دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا  که مایل به داشتن اکانت ایمیل دانشگاه می باشند، می توانند با مراجعه به سایت http://account.znu.ac.ir   درخواست خود را وارد نمایند.