خانه :: اساتید :: اخبار

اخبار و اطلاعیه ها

تعریف اکانت اینترنت و شبکه کلیه دانشجویان ورودی سال ۱۴۰۱

اکانت اینترنت و شبکه کلیه دانشجویان ورودی سال ۱۴۰۱ تعریف گردید.  (30-6-1401)

بروزرسانی سرور ایمیل

عدم دسترسی ایمیل به جهت بروزرسانی در روز دوشنبه  (9-5-1401)

تعریف اکانت اینترنت و شبکه کلیه دانشجویان ورودی سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰

اکانت اینترنت و شبکه کلیه دانشجویان ورودی سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ تعریف گردید.  (26-2-1401)

تخصیص بسته ترافیک حجمی پشتیبان به حساب کاربری دانشجویان تحصیلات تکمیلی

بسته ترافیک حجمی پشتیبان به میزان یکصد گیگابایت به حساب کاربری دانشجویان تحصیلات تکمیلی اضافه شد.  (3-9-1400)

[ آرشیو ماهامه اخبار و اطلاعیه ها ]

راهنما