بروزرسانی: 26-7-1401
راهنمای کاربران

دستورالعمل و استاندارد نامگذاري كامپيوترها در داخل شبكه دانشگاه

هدف:
هدف از استانداردسازي نامگذاري كامپيوترهاي دانشگاه، ساماندهي به وضعيت كامپيوترهاي موجود در شبكه مي‌باشد.
ضرورت:
با راه‌اندازي Domain Controller در سطح دانشگاه استفاده از امكانات شبكه (اينترنت، اتوماسيون، بانك نرم‌افزار و ....) فقط از طريق ورود به Domain controller خواهد بود. لذا در صورت عدم رعايت استاندارد فوق توسط هر كامپيوتر، از ورود آن كامپيوتر به شبكه دانشگاه جلوگيري خواهد شد.

قانون كلي براي نامگذاري كامپيوترها، پرينترها و سوئيچ‌ها:

شماره ، در اتاق  عنوان اصلي  نوع   - عنوان بخش 
 شروع از 01 1 حرف     1 حرف  2 حرفي  1 حرف  3 حرفي
مجموعا 8 حرف - : dash

 

 عنوان بخش : نمايانگر عنوان معاونت، دانشكده، مركز رشد و يا خانه‌هاي سازماني مي‌باشد.
نوع : نمايانگر نوع استفاده از كامپيوتر مي‌باشد
عنوان اصلي : اگر كامپيوتر در سايت باشد، بايستي عنوان سايت در اينجا ذكر شده و به ازاي هر كامپيوتر شماره اي به انتهاي عنوان اضافه گردد با شروع از 01 ،  اگر كامپيوتر متعلق به كارمندان و يا اعضاي هيات علمي باشد، نام شخص در اين قسمت قرار مي‌گيرد بصورت      (Lastname-f)(نام خانوادگي به صورت كامل و يك حرف اول نام)

كليه نامگذاري‌ها با حروف بزرگ مي‌باشد.

نام هر كامپيوتر حداكثر مي‌تواند 15 كاراكتر باشد.

در صورتيكه نام هر كامپيوتري بيش از 15 كاراكتر شد، مي‌توانيد 8 كاراكتر انتهايي آنرا مختصر نماييد.

 جدول راهنما :

عنوان اصلي نوع عنوان بخش
سايت عمومي
PB
سايت
SI
دانشكده كشاورزي
AGR
سايت تخصصي كامپيوتر
BP
كارمند
EM
دانشكده مهندسي
ENG
سايت ارشد برق
MSEL
هيات علمي
AC
دانشكده علوم انساني
HMN
سيات عمران ونقشه برداري
CV
سرور
SR
دانشكده علوم
SCN
سايت ارشد كشاورزي
MS
آزمايشگاه
WR
حوزه رياست
MNG
سايت تخصصي جغرافيا
GG
اتاق سمينار
SM
معاونت پژوهشي
RSR
سايت تخصصي رياضي
MY
سوئيچ
SW
معاونت آموزشي
EDC
اتاق ارشد رياضي برادران
MSMTB
پرينتر
PR
معاونت اداري-مالي
ADM
اتاق ارشد رياضي خواهر
MSMTK
شركت كاراكتر
CH
معاونت دانشجويي
STD
اتاق ارشد فيزيك
MSPH
شركت آزفنداك
AZ
معاونت فرهنگی
CLT
اتاق ارشد شيمي
MSPH
جهاد دانشگاهي
JD
معاونت برنامه‌ریزی
PLN
خوابگاه برادران
MN
كامپيوتر عمومي كتابخانه
LB
پژوهشكده بيوتكنولوژي
BTC
خوابگاه خواهران 1
WM1
تشكل‌ها و انجمن‌ها
OR
شركت
CMP
خوابگاه خواهران 2
WM2
بسيج دانشجويي
BJ
نهاد رهبري
NHD
خوابگاه خواهران 3
WM3
دارالقرآن
DR
حراست
SCR
خوابگاه خواهران 6
WM4
گروه آموزشي
DP
شاهد
SHH
مهمانسرا
GS
 شرکت(مرکز رشد)

 

CO
مركز رشد
INC
استادسرا
TC
 
 
خانه‌هاي سازماني
HOM
رك 1
R1
    موزه
MSM
رك 2
R2
    غيره
ETC
رك 3
R3
       
رك 4
R4
       
رك 5
R5
       
شوراي صنفي
SN
       
انجمن علمي
NJ
       
نام اختصاري گروه آموزشي
------
       

 

 

مثالهايي در ارتباط با نامگذاري كامپيوترها :

كامپيوتر هاي دكتر فضلي  
        دانشكده مهندسي ENG-AC-FAZLI-S-01
        دانشكده مهندسي ENG-AC-FAZLI-S-02
        مركز انفورماتيك RSR-AC-FAZLI-S
كامپيوتر آقاي باقري – معاونت اداري - مالي ADM-EM-BAGHERI-K
كامپيوتر سايت ارشد كشاورزي AGR-SI-MS-01
كامپيوتر سايت عمومي كشاورزي AGR-SI-PB-01
كامپيوتر سايت عمران مهندسي ENG-SI-CV-01
كامپيوتر خوابگاه برادران STD-SI-MN-01
كامپيوتر خوابگاه خواهران 1 STD-SI-WM1-01
كامپيوتر خوابگاه خواهران 6 STD-SI-WM6-01
كامپيوتر رضا صميمي - پژوهشكده BTC-EM-SAMIMI-R
كامپيوتر خانم نصر- موزه MSM-EM-NASR-S
كامپيوتر مهمانسرا HOM-SI-GS-01
كامپيوتر خانم محمدي – شركت آز فنداك CMP-AZ-MOHAMMADI-L
كامپيوتر آقاي سليماني - معاونت آموزش EDC-EM-SOLEIMANI-H
كامپيوتر سرور آموزش 1 - معاونت آموزش EDC-SR-SQL
كامپيوتر سرور آموزش 2 - معاونت آموزش EDC-SR-WEB
كامپيوتر آقاي چراغي – نهاد رهبري NHD-EM-CHERAGHI-A
كامپيوتر آقاي زماني - حراست SCT-EM-ZAMANI-H
كامپيوتر آقاي معصومي – اداره شاهد SHH-EM-MASUMI-M
كامپيوتر سايت – اداره شاهد SHH-SI-PB-01
كامپيوتر خانم اشتري – حوزه رياست MNG-EM-ASHTARI-E
كامپيوتر سايت كتابخانه مركزي RSR-LB-01
كامپيوتر آقاي فلاح – معاونت دانشجويي STD-EM-FALLAH-E
كامپيوتردكتر مددي – معاونت دانشجويي STD-AC-MADADI-h
كامپيوتر عمومي كتابخانه دانشكده مهندسي ENG-LB-01
كامپيوتر جهاد دانشگاهي آقاي موسوي ETC-JD-MUSAVI
كامپيوتر بسيج دانشجويي STD-OR-BJ-01
كامپيوتر اتاق سمينار 2 – دانشكده مهندسي ENG-SM-2
كامپيوتر آزمايشگاه ديجيتال – دانشكده مهندسي ENG-WR-DIGIT-01
كامپيوتر آزمايشگاه فيزيك – دانشكده علوم SCN-WR-PHYSC-01
 کامپیوتر شرکت تست واقع در مرکز رشد  INC-CO-TEST

قائده كلي براي نامگذاري laptop ها :

 

عنوان اصلي - نوع - عنوان بخش

شماره دانشجويي

1 حرف ST 1 حرف LAP
نام‌خانوادگی (برای اساتید) 1 حرف AC 1 حرف LAP
نام‌خانوادگی (برای کارکنان) 1 حرف EM 1 حرف LAP
نام شركت 1 حرف CO 1 حرف LAP
مجموعاً 8 حرف -: dash

 

 

 در قسمت عنوان بخش عبارت LAP قرار مي‌گيرد.
در قسمت نوع با توجه به اينكه LAPTOP متعلق به چه كسي هست يكي از 4 نوع : ST براي دانشجويان، AC براي اعضاي هيات علمي ، EM براي كاركنان و  CO براي شركتها.
در قسمت عنوان اصلي نيز شماره دانشجويي و يا نام خانوادگي اعضاي هيات علمي و يا كاركنان قرار مي‌گيرد.

 

LAPTOP دكتر فضلي LAP-AC-FAZLI
LAPTOP دكتر صارمي LAP-AC-AFSHARCH
LAPTOP مهندس سليمي LAP-EM-SALIMI
LAPTOP دانشجو به شماره دانشجويي 84160480 LAP-ST-84160480
 LAPTOP شركت تست واقع در مركز رشد  LAP-CO-TEST

مثالي از نامگذاري پرينترها و سوئيچها : 

پرينتر دكتر فضلي – دانشكده مهندسي ENG-PR-FAZLI-S
پرينتر سايت عمومي دانشكده مهندسي ENG-PR-PB-01
سوئيچ دانشكده كشاورزي رك 1 AGR-SW-R1-01

آموزش تصويري :

تعويض نام كامپيوتر بايستي قبل از Join  كردن به Domain صورت پذيرد. 

  

 

 

  

در انتهاي كار بايد كامپيوتر را Restart   نمائيد. 

 

domain نحوه الحاق به

مشاهده فيلم آموزشي براي join  كردن كامپيوتر به Domain  

  • به ‍Control Panel رفته و بر روي آيكون System كليك نمائيد.


 

 

  • در صفحه System Properties به بخش Computer Name رفته و بر روي آيكون Change كليك نمائيد.


 

 

  •  در قسمت Member Of گزينه Domain  را انتخاب كرده و در باكس مربوطه عبارت znu.ac.ir را وارد نمائيد و سپس بر روي ok كليك نمائيد.


 

 

  • در اين مرحله اكانت شبكه شما پرسيده مي‌شود كه بايستي اكانت اينترنتي خود را در اين قسمت وارد نمائيد و پس از مشاهده پيغام Welcome to znu.ac.ir Domain ، كامپيوتر خود را restart نمائيد.

نحوه ورود به Domain 

1-  جهت ورود به ZNU Domai ، پس از روشن كردن كامپيوتر وقتيكه صفحه زير نمايان شد؛ 3 كليد Alt    Ctrl    Del   را بصورت همزمان فشار دهيد .

2- در كادر ظاهر شده طبق تصوير زير، اكانت اينترنت و رمز اينترنت را وارد نمائيد و در قسمت Logon to نيز ZNU  را انتخاب نمائيد. 

مشاهده فيلم آموزشي جهت ورود به Domain

 

بازدید امروز: 6