خانه :: اساتید :: اخبار

بروزرسانی: 30-6-1394
تاريخچه

واحد انفورماتیک دانشگاه زنجان در سال 1378رسماً با امکانات یک خط x25 و دو دستگاه کامپیوتر486 و 286 کار خود را آغاز نمود. و پس از سالهابا تلاش و همت مسئولان وقت و تمامی آحاددانشگاه پله های ترقی را یکی یکی پیمود و به جایگاه کنونی خود که شرح آن در ذیل خواهد آمد رسیده است و برای رسیدن به ایده آل خود و یک واحد کارا و قابل قبول تر هنوز دراول راه می باشیم و این مهم انجام نخواهدپذیرفت مگربا یکدلی و حمایت بیش از پیش مسئولین محترم دانشگاه.

-- با توجه به وسعت و گستردگي محيط دانشگاه زنجان، جهت استفاده كاربران از امكانات كامپيوتري در سطح دانشگاه و همچنين ارتباط دانشكده هاي مختلف و معاونتهاي مختلف با يكديگر و ارتباط تمامي آنها با شبكه جهاني اينترنت احتياج به يك ستون فقرات بسيار قوي و مطمئن مي باشد كه نقاط مختلف دانشگاه را به هم مرتبط ساخته موجب ارتباط كاربران داخل و خارج دانشگاه گردد كه خوشبختانه دانشگاه زنجان با يك ستون فقرات فيبر نوري به مركز مخابرات زنجان متصل مي باشد و در زمان خود به عنوان اولين دانشگاه ايران بود كه از اين تكنولوژي برخوردار گرديده بود و در حال حاضر نيز جزء چند مركز انگشت شمار ايران مي باشد.

-- در داخل دانشگاه نيز جهت اتصال دانشكده ها، ساختمان مركزي، معاونتها، خوابگاهها  و ... از تكنولوژي فيبر نوري استفاده گرديده است كه حدود 50 كيلومتر انواع فيبر SM و MM و همچنين حدود يكصد و پنچاه كيلومتر كابل مسي از نوع  Cat 5 مورد استفاده قرار گرفته است كه نگهداري و پشتيباني آن توسط واحد شبكه واحد انفورماتيك صورت مي گيرد .

-- در حال حاضر در حدود 1000 كامپیوتر و لوازم جانبي آن در دانشگاه مورد استفاده مي باشد كه تمامي آنها به شبكه داخلي دانشگاه و شبكه جهاني اينترنت متصل مي باشند.

-- جهت اتصال به شبكه جهاني اينترنت دانشگاه زنجان از پهناي باند 125مگا بیت استفاده مي كند كه خط فوق توسط شركت مخابرات استان زنجان  و دو شرکت خصوصی تامين مي شود كه اميدواريم در آينده نزديك اين پهناي باند را به دو برابر افزايش دهيم

-- هم اکنون وب سایت دانشگاه بعنوان شناسنامه و هویت این دانشگاه برای شناسائی آن به داخل و خارج از کشور به پایگاه اطلاعاتی جامع تری تبدیل شده که اکثر تشکیلات، زیرساختها و فعالیتهای اداری وآموزشی را دربر می گیرد و اطلاعات مذکور در قالب وب سایت اصلی دانشگاه و همچنین تعداد 20 وب سایت زیرمجموعه، به زبانهای فارسی و انگلیسی مشتمل بر دانشکده ها، معاونتها و بخشهای اداری در جایگاه اینترنتی دانشگاه موجود می باشد.

 

بازدید امروز: 5