بروزرسانی: 8-9-1401
پست الکترونیک

پست الکترونیک دانشگاه زنجان

دانشگاه زنجان امکان ایجاد اکانت پست الکترونیک، برای اساتید ، دانشجویان ارشد ، دانشجویان دکترا ، کارکنان ، بخش های اداری ، گروه ها ی علمی را  در دامنه ی znu.ac.ir فراهم نموده است.

- اکانت پست الکترونیک برای افراد، تا موقعی که به دانشگاه زنجان تعلق دارند ، فعال خواهد بود.

- اساتید بعد از بازنشستگی نیز  می توانند از اکانت ایمیل خود استفاده نمایند.

- دانشجویان بعد از فارغ التحصیلی ، در دامنه znu.ac.ir اکانت نخواهند داشت اما می توانند در دامنه alumni.znu.ac.ir برای خود درخواست اکانت دانشجویی نمایند.

 

 استفاده از پست الکترونیک

برای ورود به پست الکترونیک دانشگاه زنجان، شما می توانید از webmail های دانشگاه زنجان استفاده نمایید.

که آدرس آن mail.znu.ac.ir   است. با ورود به این صفحه شما امکان انتخاب دو وب میل را خواهید داشت :

1- Advanced Webmail : این وب میل  با امکانات بیشتر بطور پیش فرض انتخاب شده است. برای استفاده و آشنایی با وبمیل اینجا را کلیک کنید.

2- Basic Webmail : این وب میل امکانات کمتری دارد اما به دلیل سبک بودن، در مواقع کندی اینترنت می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

اگر مایل به استفاده از وبمیل دانشگاه زنجان نمی باشید می توانید از میل کلاینت ها مختلف استفاده نمایید.

 

حجم فضای مورد استفاده پست الکترونیک

کاربران میتوانند میزان فضای استفاده شده ی خود را در کوشه ی سمت چپ پایین صفحه که بصورت نمودار کوچک میله ای افقی است، مشاهده فرمایند.با حرکت موس  و قرار گرفتن روی آن نمودار میله ای، کل فضا و درصد استفاده، قابل مشاهده است. در صورت بالا بودن فضای استفاده شده، کاربران موظف به کاهش آن هستند و مسئولیت عدم دریافت ایمیل به علت پر بودن فضا به عهده ی خود افراد می باشد. البته کاربران می توانند برای افزایش این فضا با مرکز انفورماتیک تماس حاصل نمایند. میزان فضا برای کلیه کاربران به شرح زیر است:

- هیات علمی :  6GB

- کارمندان: 4G

- دانشجویان  دکترا :   4GB

- دانشجویان ارشد :   2GB  

دیگر کاربران:   2GB

بازدید امروز: 4