بروزرسانی: 15-9-1401
کارشناسان مرکز

 

پشتیبانی زیر ساخت وشبکه دانشگاه- پشتیبانی وایرلس دانشگاه -پشتیبانی شبکه کوی اساتید     آقاي مهندس برجي
تلفن: 00 27 3305       Email: netmaster [at] znu.ac.ir 
 

پشتیبانی دامين سرور- آنتي ويروس     آقای مهندس رزاقی 
تلفن: 79 23 3305      Email: admin [at] znu.ac.ir
 

پشتیبانی وب سایت     خانم مهندس شکوری نیا
تلفن: 92 23 3305       Email: master [at] znu.ac.ir

پشتیبانی اي ميل      خانم مهندس سيفائي
تلفن: 85 26 3305       Email: mailadmin [at]znu.ac.ir

بازدید امروز: 2