بروزرسانی: 26-7-1401
مخازن بروزرسانی لینوکس

لینوکس توزیع CentOS :

برای اضافه کردن Repository (مخازن) به سیستم عامل centos , فایل مورد نظر را با توجه به نسخه سیستم‌عامل( CentOS_6.7 از اینجا و CentOS_7 از اینجا ) دانلود نموده و در مسیر /etc/yum.repos.d اضافه نمایید این مخازن که به لیست مخازن شما اضافه شده است در داخل دانشگاه قرار دارد و می توانید بدون اتصال به اینترنت و با سرعت بالا از انها استفاده نمایید، لازم به ذکر است این مخازن به صورت روزانه به روز رسانی می گردد. نکته : درصورتی که سیستم شما به اینترنت متصل نباشد و Repository های (مخازن ) دیگر در لیست مخازن شما موجود باشد باعث ایجاد خطا شده در این صورت شما می توانید آنها را پاک نمایید. در صورت نیاز می توانید در زمان نصب نرم افزار از دستور زیر برای اتصال به مخازن داخلی استفاده نمایید.

yum --disablerepo="*" --enablerepo="ZNU_*" install package

مخازن پیش فرض  Centos بسیاری از نرم افزار ها را شامل نمی شود برای استفاده از نرم افزار های بیشتر به شكل زير استفاده نماييد:

  • براي  استفاده از  مخازن EPEL   این فایل را دریافت کرده ودر مسیر /etc/yum.repos.d اضافه نمایید
  • براي استفاده از  مخازن   REPOFORGE  این فایل را دریافت کرده ودر مسیر /etc/yum.repos.d اضافه نمایید.

لینوکس توزیع Ubuntu :

آدرس مخازن برای اوبونتو در نسخه‌های مختلف متفاوت می‌باشد با توجه به نسخه لینوکس خود میتوانید آدرس مورد نظر را در مسیر  /etc/apt/sourcees.list  قرار دهید. این مخازن کامل بوده و می تواند جایگزین مخازن اصلی شود. این مخازن در داخل دانشگاه قرار دارد و می توانید بدون اتصال به اینترنت و با سرعت بالا از انها استفاده نمایید این مخازن به صورت روزانه به روز رسانی می شوند.

* لازم به ذکر است پس از تغییر فایل Repo دستور  apt-get   update را اجرا نمایید.

#####ZNU REPO #######

###### Ubuntu Main Repos

deb http://repo.znu.ac.ir/repos/ubuntu/ xenial main restricted universe multiverse

deb-src http://repo.znu.ac.ir/repos/ubuntu/  xenial main restricted universe multiverse

 

###### Ubuntu Update Repos

deb http://repo.znu.ac.ir/repos/ubuntu/ xenial-security main restricted universe multiverse

deb http://repo.znu.ac.ir/repos/ubuntu/ xenial-updates main restricted universe multiverse

deb-src http://repo.znu.ac.ir/repos/ubuntu/ xenial-security main restricted universe multiverse

deb-src http://repo.znu.ac.ir/repos/ubuntu/ xenial-updates main restricted universe multiverse

16.4:

#####ZNU REPO #######

###### Ubuntu Main Repos

deb http://repo.znu.ac.ir/repos/ubuntu/ vivid main restricted universe multiverse

deb-src http://repo.znu.ac.ir/repos/ubuntu/  vivid main restricted universe multiverse

 

###### Ubuntu Update Repos

deb http://repo.znu.ac.ir/repos/ubuntu/ vivid-security main restricted universe multiverse

deb http://repo.znu.ac.ir/repos/ubuntu/ vivid-updates main restricted universe multiverse

deb-src http://repo.znu.ac.ir/repos/ubuntu/ vivid-security main restricted universe multiverse

deb-src http://repo.znu.ac.ir/repos/ubuntu/ vivid-updates main restricted universe multiverse

15.4:

 

#####ZNU REPO #######

###### Ubuntu Main Repos

deb http://repo.znu.ac.ir/repos/ubuntu/ utopic main restricted universe multiverse

deb-src http://repo.znu.ac.ir/repos/ubuntu/ utopic mainhttp://repo.znu.ac.ir/repos/ubuntu/ utopic main restricted universe multiverse

 

###### Ubuntu Update Repos

deb http://repo.znu.ac.ir/repos/ubuntu/ utopic-security main restricted universe multiverse

deb http://repo.znu.ac.ir/repos/ubuntu/ utopic-updates main restricted universe multiverse

deb-src http://repo.znu.ac.ir/repos/ubuntu/ utopic-security main restricted universe multiverse

deb-src http://repo.znu.ac.ir/repos/ubuntu/ utopic-updates main restricted universe multiverse

14.10:

 

#####ZNU REPO#######

###### Ubuntu Main Repos

deb http://repo.znu.ac.ir/repos/ubuntu/ trusty main restricted universe multiverse

deb-src http://repo.znu.ac.ir/repos/ubuntu/ trusty main restricted universe multiverse

 

###### Ubuntu Update Repos

deb http://repo.znu.ac.ir/repos/ubuntu/ trusty-security main restricted universe multiverse

deb http://repo.znu.ac.ir/repos/ubuntu/ trusty-updates main restricted universe multiverse

deb-src http://repo.znu.ac.ir/repos/ubuntu/ trusty-security main restricted universe multiverse

deb-src http://repo.znu.ac.ir/repos/ubuntu/ trusty-updates main restricted universe multiverse

14.04:

 

#####ZNU REPO#######

###### Ubuntu Main Repos

deb http://repo.znu.ac.ir/repos/ubuntu/ saucy main restricted universe multiverse

deb-src http://repo.znu.ac.ir/repos/ubuntu/ saucy main restricted universe multiverse

 

###### Ubuntu Update Repos

deb http://repo.znu.ac.ir/repos/ubuntu/ saucy-security main restricted universe multiverse

deb http://repo.znu.ac.ir/repos/ubuntu/ saucy-updates main restricted universe multiverse

deb-src http://repo.znu.ac.ir/repos/ubuntu/ saucy-security main restricted universe multiverse

deb-src http://repo.znu.ac.ir/repos/ubuntu/ saucy-updates main restricted universe multiverse

13.10:

 

#####ZNU REPO#######

###### Ubuntu Main Repos

deb http://repo.znu.ac.ir/repos/ubuntu/ precise main restricted universe multiverse

deb-src http://repo.znu.ac.ir/repos/ubuntu/ precise main restricted universe multiverse

 

###### Ubuntu Update Repos

deb http://repo.znu.ac.ir/repos/ubuntu/ precise-security main restricted universe multiverse

deb http://repo.znu.ac.ir/repos/ubuntu/ precise-updates main restricted universe multiverse

deb-src http://repo.znu.ac.ir/repos/ubuntu/ precise-security main restricted universe multiverse

deb-src http://repo.znu.ac.ir/repos/ubuntu/ precise-updates main restricted universe multiverse

12.04

 

#####ZNU REPO#######

###### Ubuntu Main Repos

deb http://repo.znu.ac.ir/repos/ubuntu/ lucid main restricted universe multiverse

deb-src http://repo.znu.ac.ir/repos/ubuntu/ lucid main restricted universe multiverse

 

###### Ubuntu Update Repos

deb http://repo.znu.ac.ir/repos/ubuntu/ lucid-security main restricted universe multiverse

deb http://repo.znu.ac.ir/repos/ubuntu/ lucid-updates main restricted universe multiverse

deb-src http://repo.znu.ac.ir/repos/ubuntu/ lucid-security main restricted universe multiverse

deb-src http://repo.znu.ac.ir/repos/ubuntu/ lucid-updates main restricted universe multiverse

10.04

 

بازدید امروز: 2