بروزرسانی: 14-7-1398
ورود به پست الکترونیک

برای ورود به پست الکترونیک دانشگاه زنجان، شما می توانید از webmail های دانشگاه زنجان استفاده نمایید.

که آدرس آن mail.znu.ac.ir   است. با ورود به این صفحه شما امکان انتخاب دو وب میل را خواهید داشت :

1- Advanced Webmail : این وب میل  با امکانات بیشتر بطور پیش فرض انتخاب شده است. برای استفاده و آشنایی با وبمیل اینجا را کلیک کنید.

2- Basic Webmail : این وب میل امکانات کمتری دارد اما به دلیل سبک بودن، در مواقع کندی اینترنت می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

 

اگر مایل به استفاده از وبمیل دانشگاه زنجان نیستید، می توانید از میل کلاینت ها مختلف استفاده نمایید.

بازدید امروز: 10