بروزرسانی: 20-9-1401
مدیریت

دکتر سجاد حق زاد کلیدبری


تلفن: 50 26 3305 24 (98+)

فکس: 79 30 3228 24 (98+)

Email: s.haghzad [at] znu.ac.ir

Home Page: http://www.znu.ac.ir/members/haghzad

 

 

 

مديران مرکز از سال 1378
دوره مديريت
 
بهمن 1400 - تاکنون
شهريور 1390 - بهمن 1400
شهريور 1388 - شهريور 90
شهريور 1385 - شهريور 1388
1384 - 1385
دکتر فرزاد رضوي
1383 - 1384
دکتر فرهنگ فرخي
1381 - 1383
........ - 1381

بازدید امروز: 8