خانه :: اساتید :: اخبار

تخصیص بسته ترافیک حجمی پشتیبان به حساب کاربری دانشجویان تحصیلات تکمیلی
بسته ترافیک حجمی پشتیبان به میزان یکصد گیگابایت به حساب کاربری دانشجویان تحصیلات تکمیلی اضافه شد.با توجه به درخواست دانشجویان تحصیلات تکمیلی و در دسترس بودن پهنای باند اینترنت(به خاطر عدم حضور تمامی دانشجویان در دانشگاه)بسته ترافیک حجمی پشتیبان به میزان یکصد گیگابایت به حساب کاربری دانشجویان تحصیلات تکمیلی اضافه شد. در صورتیکه ترافیک هفتگی حساب کاربری صفر شود، بسته پشتیبان فعال خواهد شد. بسته مذکور به صورت پشتیبان بوده و مدیریت مصرف آن با خود دانشجو خواهد بود. لازم به ذکر است که تا پایان سال ۱۴۰۰ هیچ گونه ترافیک اضافه‌ای به حساب کاربری دانشجویان تحصیلات تکمیلی اضافه نخواهد شد.


ارسال شده در مورخه: 03-09-1400