بروزرسانی: 14-7-1398
آدرس های ایمیل گروهی

علاوه بر لیست های گروهی که شما کاربران می توانید ایجاد کنید ( در قسمت contacts -> New Groups ) ، مرکز انفورماتیک آدرس های ایمیل گروهی مختلفی در دامنه znu.ac.ir ایجاد نموده است و آن را در اختیار همگان قرار داده است ، این آدرس ها در وبمیل و در قسمت New Message و در قسمت آدرس گیرنده، قابل مشاهده و قابل  انتخاب است.

تذکراتی مهم در رابطه با آدرس های گروهی:

-  آدرس های ایمیل گروهی، دربردارنده کلیه آدرس های ایمیل اساتید و دانشجویان در سطح  گروه ها ، دانشکده ها، و کل دانشگاه هستند.

- توجه داشته باشید بعضی از ایمیل های گروهی زیر مجموعه ای از ایمیل های گروهی دیگر می باشند ، لذا از فرستادن ایمیل های تکراری به افراد خودداری فرمایید.

- پیش از فرستادن ایمیلتان مطمئن شوید که تمام افراد یک گروه خواستار دریافت آن می باشند وبا فرستادن ایمیل های غیر ضروری به گروه ها، به یک spammer داخلی تبدیل نشوید.و توجه داشته باشید شما می توانید لیستهای گروهی مورد نیاز خود را در address book خود ایجاد نمایید.

- از فرستادن ایمیل، با فایل های ضمیمه بزرگ به ایمیل های گروهی خود داری فرمایید. شما می توانید فایل های مورد نظر را در فضای ذخیره ابری خود قرار داده و لینک آنها را بفرستید.

-  این ایمیل های گروهی به جهت مبارزه با مسئله اسپم از بیرون دانشگاه قابل استفاده نمی باشند، بدین معنی که کسی از پست الکترونیک دیگری بجز پست الکترونیک دانشگاه زنجان، نمی تواند به این ایمیل های گروهی، ایمیلی ارسال نماید.

-  بعضی از این ایمیل های گروهی به جهت فراگیر بودن ( مانند کل اساتید و کل دانشجویان دانشکده ها ) Moderate می شوند .

بازدید امروز: 3