خانه :: اساتید :: اخبار

بروزرسانی: 14-7-1398
اندازه فضای ذخیره

کاربران میتوانند میزان فضای استفاده شده ی خود را در کوشه ی سمت چپ پایین صفحه که بصورت نمودار کوچک میله ای افقی است، مشاهده فرمایند.با حرکت موس  و قرار گرفتن روی آن نمودار میله ای، کل فضا و درصد استفاده، قابل مشاهده است. در صورت بالا بودن فضای استفاده شده، کاربران موظف به کاهش آن هستند و مسئولیت عدم دریافت ایمیل به علت پر بودن فضا به عهده ی خود افراد می باشد. البته کاربران می توانند برای افزایش این فضا با مرکز انفورماتیک تماس حاصل نمایند. میزان فضا برای کلیه کاربران به شرح زیر است:

- هیات علمی :  4GB

- کارمندان: 2G

- دانشجویان  دکترا :   2GB

- دانشجویان ارشد :   1GB  

دیگر کاربران:   1GB

بازدید امروز: 4