بروزرسانی: 19-7-1401
نحوه ایجاد اکانت پست الکترونیک

نحوه ی ایجاد اکانت پست الکترونیک،  کاربران به شرح ذیل است:

 اکانت پست الکترونیک بطور پیش فرض ایجاد نمی شود، برای ایجاد اکانت، ابتدا می بایست درخواست برای ایجاد پست الکترونیک صورت بگیرد، بعد از حداکثر یک هفته از درخواست اکانت، اکانت پست الکترونیک ایجاد می شود و با ارسال  پیامک اطلاع رسانی می شود. نحوه درخواست اکانت برای کاربران مختلف به شرح ذیا است:

1- هیات علمی: با پر کردن فرم مربوطه از طریق سامانه اتوماسیون

2- کارمندان: با پر کردن فرم مربوطه از طریق سامانه اتوماسیون

3- دانشجویان دکترا و ارشد: پایان مهر ماه  اطلاعات دانشجویان جدیدالورود وارد سامانه درخواست اکانت پست الکترونیک می شود، این عزیزان تا فارغ التحصیلی فرصت دارند درخواست خود را از طریق سامانه که لینک آن در صفحه ورود به ایمیا دانشگاه و همچنین صفحه اصلی دانشگاه موجود است، انجام دهند.

4- دانشجویان کارشناسی: با پر کردن فرم مربوطه از طریق سامانه اتوماسیون توسط استادشان. 

در ذیل نحوه درخواست و ایجاد اکانت پست الکترونیک، مطابق فلوچارت آورده شده است.

بازدید امروز: 3