بروزرسانی: 20-7-1401
قوانین راه اندازی وب سایت مستقل از پورتال دانشگاه، در دامنه دانشگاه (znu.ac.ir)

1- واحدهای ستادی، دانشکده ها و زیرمجموعه های آنها،  درصورت عدم تامین نیازمندی های موردنظر با امکانات مشروح ذیل، می تواند نسبت به طراحی و پیاده سازی وب سایت خود بصورت مستقل اقدام نموده و پشتیبانی آن را عهده دار شوند:

  • اگرچه سعی شده است امکانات متعددی که برای وب سایتها مرسوم است، در پورتال دانشگاه، پیاده سازی گردد، ولی واحد انفورماتیک این آمادگی را دارد که امکانات جدید پیشنهادی را پس از بررسی و تأیید به پورتال اضافه نماید.
  • چنانچه هر یک از بخشهای دانشگاه که وب سایتشان زیرمجموعه ای از پورتال دانشگاه است، نیاز به استفاده از قالب موردنظر خودشان را داشته باشند، می توانند قالب صفحه ی ابتدایی را به مرکز انفورماتیک پیشنهاد داده یا به صورت فایل html طراحی و در اختیار واحد انفورماتیک قرار دهند تا قالب فوق برای حوزه درخواست کننده در پورتال دانشگاه پیکربندی و ایجاد گردد.

2- پس از دریافت تأییدیه امنیتی از نظر عدم نفوذپذیری، وب سایت طراحی شده به دامنه دانشگاه اضافه خواهد شد. در این خصوص توجه به نکات ذیل ضروری است:

  • واحد انفورماتیک هیچ گونه مسئولیتی در قبال تهیه پشتیبان، نگهداری و بروزرسانی، و همچنین موارد امنیتی نخواهد داشت.
  • تأمین تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری در داخل دانشگاه، منوط به وجود امکانات و با صلاحدید مدیر مرکز انفورماتیک خواهد بود.
  • با توجه به یکپارچگی و ارتباط متقابل اطلاعات سامانه های مختلف از جمله اخبار وب سایتها و پایگاه خبری، اطلاعات اساتید در سایت دانشکده ها با سامانه اساتید، اطلاعات تماس کارکنان با راهنمای تلفن و .... در صورت بروزرسانی اطلاعات هریک از سامانه های فوق، به طور اتوماتیک اطلاعات سایتهای مرتبط نیز بروزرسانی شده می شود. در صورت تفکیک سایت ها از پورتال دانشگاه، ناسازگاری اطلاعات ایجاد شده و واحد متقاضی باید نسبت به حفظ سازگاری اطلاعات و برطرف سازی تناقضات اقدام نماید. بدیهی است این امر مستلزم مراجعه به سایت های مختلف و اعمال تغییرات مورد نظر در تمامی سایت های مرتبط به صورت دستی می باشد.

بازدید امروز: 7