بروزرسانی: 14-7-1398
نکات امنیتی

نکاتی که باید کاربران از نظر امنیتی در نظر بگیرند به شرح ذیل می باشد:

- كاربران مسئول حفاظت از اکانت‌ کاربری و رمز عبورشان هستند و از اين اکانت بايد در حدود اختيار داده‌شده استفاده کنند. هر کاربر در برابر کليه‌ي تعاملاتی که با استفاده از پست الکترونيک و با اختيارات اکانت کاربري خود انجام می دهند مسئول هستند.
- هرگز پسورد خود را در اختیار کسی قرار ندهید، بویژه در پاسخ به ایمیل و یا فرم هایی که برای ثبت نام در سایت ها بکار می برید. با دادن پسورد خود، به هکرها امکان سوء استفاده از اکانت ایمیلتان را می دهید . (حتی اگر این ایمیلها و فرم ها از طرف واحد انفورماتیک باشد.)

- دستيابی به اکانت‌ کاربری نبايد به امانت داده شده يا فروخته شود.
- علاوه بر مرکز انفوماتیک كاربران بايد از نامه‌‌هاي مهم و اطلاعات ضروري خود پشتيبان تهيه نمايند.

- کاربران بايد راهنماهايی که از طرف مسئولين پست الکترونيک دانشگاه جهت حفظ امنيت اطلاعات و سهولت در کار، روی وب سايت دانشگاه قرار داده می شود را مطالعه و ابراز عدم آگاهی از موارد اعلام شده ننمايند.

- همه‌ي کاربران بايد از ضد ويروس مناسب روي كامپيوترهاي خود استفاده نموده و مرتب آن را به روز نمايند.

- کاربران بايد هنگام بازکردن نامه‌هایی که فرستندگان آنها را نمی شناسند هشيار بوده و پيوست نامه‌های ناشناس را باز نکنند، در غير اينصورت حتماً آنها را ويروس‌يابی نمايند، کليه‌ي نامه‌ها و پيوست های رمز دار يا فشرده شده بايد رمز گشایی، باز و سپس ويروس‌يابی شوند.

- سرويسهاي پست الکترونيک نبايستی براي اهداف غير معقول مانند موارد زير استفاده شوند: 

  1. ارسال نامه‌ها و مطالب غير مجاز و آزار دهنده براي ديگران
  2. فعاليتهای تجاری، مگر آنكه طبق مقررات اجرايي دانشگاه تعريف شده و مجاز باشند.
  3. دخالت در فعاليت کاربران
  4. استفاده‌ي شخصي به نحوي كه با هدف سازماني مغاير باشد.
  5. استفاده‌هاي مغاير با آيين نامه‌ها و سياستهاي دانشگاه 
  6. ارسال نامه‌هاي زنجيره‌اي
  7. ارسال غير موجه يك نامه بصورت تكراري به يك يا تعدادی از گيرندگان

- ارسال نامه‌هاي الكترونيكي با اکانت کاربری ديگران ممنوع است.

- آسيب رساندن به تجهيزات و امكانات مراکز ارائه کننده‌ي سرويسهای پست الکترونيک دانشگاه زنجان ممنوع است.

- استفاده از پست الکترونيک براي فعاليتهاي غير قانوني اكيداً ممنوع است. ترساندن، اذيت و آزار، سرقت يا مبادرت به دستيابي غيرمجاز به اطلاعات، مبادرت به رخنه كردن روي هر سيستم ارتباطي الكترونيكي، مبادرت به قطع كردن هر نوع ارتباط الكترونيكي بدون داشتن مجوز، تخطي از حق كپي . 

بازدید امروز: 2