بروزرسانی: 14-9-1401
زیر ساخت شبکه

دانشگاه زنجان توسط سامانه فیبر نوریازنوع سینگل مود خاکی به مرکز مخابرات شهرستان زنجان متصل می باشد.

ستون فقرات شبکه دانشگاه نیز فیبر نوری  سینگل مود خاکی میباشد که تقریبا تمامی ساختمان های دانشگاه و همچنین مجتمع های خوابگاهی برادران و خواهران و سلف سرویس و ... با فیبر  به هم متصل میباشند.

ساختمان هایی که دور افتاده هستند در محیط فیزیکی دانشگاه و یا به علت تعداد کاربر کمی که دارند صرفه اقتصادی برای استفاده از فیبر نوری را نداشتند توسط آنتن های p2p به شبکه دانشگاه متصل میباشند.

داخل تمامی ساختمانهای دانشگاه یه صورت استاندارد و یا استفاده از بهترین برند های پسیو شبکه تجهیز شده اند . تمامی نودهای شبکه دارای شماره استاندارد جهار رقمی میباشند که نشانگر شماره رک و شماره پج پنل میباشند.

در داخل ساختمان ها بسته یه متراژ بنا از 2 تا چندین رک ایستاده یا دیواری استفاده شده است و ارتباط رک اصلی با واحد انفورماتیک بوسیله فیبر نوری سینگل مود زمینی میباشد و داخل ساختمان هم ارتباط بین رک اصلی و رکهای دیگر با یک رشته فیبر نوری مالتی مود و دو رشته کابل CAT 6 به عنوان پشتیبان میباشد.

وقتی یک دستگاه رایانه با پچ کورد به نود شبکه وصل میشود به صورت اتوماتیک یک IP به دستگاه مربوطه اختصاص داده میشود که کاربر میتواند یدون استفاده از اکانت از شبکه داخلی استفاده نماید.جهت اسبفاده از شبکه جهانی اینترنت کاریر یاید یه سایت هات اسپات یه آدرس 

https://hotspot.znu.ac.ir  رفته و در آنجا اکانت خود را وارد کرده و وارد اینترنت شود.

 

بازدید امروز: 2