بروزرسانی: 24-6-1394
میزان فضای اختصاصی

این فضا ، فعلا برای کاربران یک گیگا بایت در نظر گرفته شده است.

  در آینده با افزایش Storage ها این فضا برای کاربران نیزافزایش پیدا می کند.

بازدید امروز: 2